Wat is een digitale tachograaf en voor welke voertuigen is deze tachograaf verplicht?

08/03/2022

Deze vraag komt nog steeds naar voren en niet iedereen weet hier het juiste antwoord op. Ook bij HZC wordt deze vraag nog wel eens gesteld. Niet onbelangrijk omdat het alles te maken heeft met de verkeersveiligheid! Maar er kunnen ook behoorlijke boetes worden opgelegd bij een onjuist of geen gebruik van de digitale tachograaf.

 

Tachograaf

Het is je vast bekend dat de tachograaf je rij- en rusttijden meet, de snelheid én de afgelegde afstand. Maar er zijn de laatste jaren een paar versies bijgekomen. Er is een digitale tachograaf en een slimme tachograaf (smart tacho). 

Digitale tachograaf

Een digitale tachograag is verplicht voor zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer, met een datum eerste toelating van na 1 januari 2006. De voertuigen hebben een toegestaan maximum gewicht van meer dan 3.500 kg. Het gaat dan om het eigen gewicht plus het maximale laadvermogen. 

Slimme tachograaf

Voor zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 3.500kg is een slimme tachograaf verplicht(SMT1). Dit geldt voor voertuigen met een datum van eerste toelating van na 15 juni 2019. 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de (digitale) tachograaf en voor welke voertuigen deze verplicht is? Deze informatie kun je vinden bij de rijksoverheid. Daar wordt toegelicht wat het nou precies is en voor welke voertuigen het verplicht is.