Wat jij kunt doen tegen pesten/pestgedrag

28/04/2022

Heb jij weleens gezien dat een collega wordt gepest? Uit onderzoek blijkt dat 44 procent van de werknemers in Nederland weleens pestgedrag heeft gezien op de werkvloer. Helaas komt pesten nog steeds te vaak voor, een half miljoen mensen wordt gepest op het werk. Maar wanneer is iets pesten? En wat kun je daartegen doen?

 

Vormen van pesten

We maken allemaal weleens een grapje op het werk, dat hoort er ook bij. Maar als deze grappen te ver gaan, is het pesten. Bijvoorbeeld wanneer één collega telkens de dupe is van de grappen. Er zijn daarnaast nog meer vormen van pesten, bijvoorbeeld:

  • Iemand belachelijk maken en/of buitensluiten;
  • Beschadigen of het kwijtmaken van eigendommen;
  • Intimidatie of fysieke agressie.

Vaak is het een combinatie van de verschillende vormen van pesten. Het kan ook zijn dat het begint met een aantal grappen, maar dat het uiteindelijk uitloopt op fysiek geweld.

 

Wat je zelf kunt doen tegen pesten

Word je zelf gepest? Dan heeft dit een grote invloed op jouw welzijn. Daarom is het goed om hier zo snel mogelijk actie tegen te ondernemen. Er zijn een aantal dingen die jij kunt doen.

Het kan zijn dat jouw pester niet door heeft wat hij aanricht met de grappen. Probeer een gesprek aan te gaan over het pestgedrag, en probeer uit te leggen wat het met jou doet. Kom je er samen niet uit? Ga naar je werkgever of je vertrouwenspersoon. Voor jouw eigen (mentale) gezondheid is het belangrijk dat het pesten zo snel mogelijk stopt. In gevallen van agressie ga je natuurlijk direct naar je werkgever!

Als je ziet dat een collega wordt gepest kun je ook een aantal stappen zetten om hem of haar te helpen. Een open deur is natuurlijk om de pester aan te spreken op zijn gedrag. Als meer mensen laten weten dat zij het pestgedrag afkeuren, dan is de kans groter dat het pesten stopt.

Ook is het goed om je collega te steunen in deze situatie. Als iemand zich gesteund voelt, is het makkelijker om de stap te zetten naar de werkgever of vertrouwenspersoon. De kans is dan groter dat het pesten ook daadwerkelijk stopt.

 

De rol van je werkgever

Je werkgever heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat hij of zij verplicht is om ervoor te zorgen dat jij kunt werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Pestgedrag hoort hier niet bij. Je werkgever is dan ook verplicht om een beleid te voeren dat is gericht op het voorkomen van pestgedrag. Als het dan toch voorkomt, dan moet je werkgever stappen ondernemen om dit te stoppen. Je hebt namelijk recht op een veilige werkomgeving!

Wil je het pestgedrag van een collega liever niet bespreken met je werkgever? Dan kun je ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Vaak zijn er bij de grotere bedrijven collega’s aangesteld als vertrouwenspersoon. Het kan ook zijn dat er een onafhankelijk vertrouwenspersoon is, bijvoorbeeld iemand van de Arbodienst.

Doet jouw werkgever niet genoeg om het pesten te stoppen? Dan kun je een klachtenbrief sturen of zelfs naar de arbeidsinspectie stappen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met HZC, we staan voor je klaar!