Bijverdienen in de WW

Per 1 juli 2015 is de inkomstenverrekening in de WW ingegaan. Dit houdt in dat je van elke verdiende euro 30% mag houden. Dit zal ervoor zorgen dat werken in de WW loont. Geef wel goed de gewerkte uren en het ontvangen loon door aan het UWV! UWV kort dan jouw inkomsten op de WW-uitkering. De uitkering wordt pas stopgezet als je meer dan 87,5% van jouw WW-maandloon verdient. Zolang jouw uitkering naast jouw inkomsten nog blijft doorlopen, blijft ook de sollicitatieplicht doorlopen. Je zult ook een beter betaalde baan moeten accepteren. Je kunt jouw aanvullende uitkering stopzetten als jij gaat werken in loondienst, minder verdient dan 87,5% van het WW-maandloon en je tenminste meer bent gaan werken dan 5 uur minder dan het aantal uren, waarop jouw WW-uitkering is gebaseerd. Uiteraard heb je dan ook geen sollicitatieplicht meer.

 

Passende arbeid

Na 6 maanden in de WW wordt alle arbeid als passend gezien. Er is dan geen grond om een baan te weigeren op grond van opleidingsniveau, reisafstand, aantal uren of hoogte van het loon.

 

WW en vrijwilligerswerk

Als je met behoud van WW-uitkering vrijwilligerswerk wilt gaan doen, dan is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Je moet wel blijven voldoen aan de verplichtingen voor het UWV. Je moet dus blijven voldoen aan jouw sollicitatieplicht en passend werk accepteren als jou dat aangeboden wordt. Per 1 januari 2019 is een ANBIof SBBI-status niet meer nodig als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Per 2019 kun je ook vrijwilligerswerk doen voor een (sport) vereniging of een instelling zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld de vakbond). Wel moet het vrijwilligerswerk dat je wilt gaan doen altijd al op vrijwillige basis zijn geweest. Ook mag er in het jaar voorafgaande geen vacature voor zijn geweest. De vergoeding van een vrijwilliger mag niet meer zijn dan € 170,- per maand en niet meer zijn dan € 1.700,- per jaar (reiskosten worden hierbij meegeteld). 

 

Heb je specifieke vragen over jouw situatie? Neem dan contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-600 60 70 of per mail.