De ledenraad is er voor jou, en jij voor de ledenraad

09/06/2022

De ledenraad moet de achterban informeren over de doelen die HZC bereikt. Om deze doelen te kúnnen bereiken is jouw input nodig, en die van alle andere leden. Want juist jullie bezitten samen een enorme hoeveelheid aan vak- en praktijkkennis die ingezet kan worden op tal van terreinen. Het is dan ook de taak van de ledenraad om deze kennis continu te verzamelen. Daarnaast heeft de ledenraad natuurlijk ook een aantal formelere taken. Zo moet de raad bijvoorbeeld toezicht houden op het gevoerde (financiële) beleid, en moet hij het meerjarenbeleidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen vaststellen. Door de combinatie van de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar bovenal door de korte lijnen met de achterban, is de ledenraad richtinggevend voor het beleid van HZC. Een beleid dat direct van invloed is op jou.

 

Doe jij ook mee?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de ledenraad? Stuur dan een mail naar ledenraad@hzc.nl.

 

De ledenraad bestaat uit de volgende personen:    

Rayon midden:          

Lieuwe Hiemstra

Ben Kok

Arie van Vugt (reserve lid)

Bart van der Steen (reserve lid)

 

Rayon Midden-West:

Marcel Visser            

Martin ten Have

Jurgen Backer (reserve lid)

Arnold ten Wolde (reserve lid)

 

Rayon Noord:            

Rob Prins (voorzitter)

Maurice Haan

Arie Oosterhuis (reserve lid) 

 

Rayon Zuid-West:     

Guus Baert (plaatsvervangend voorzitter)

Pieter Berende