Gaat u in 2023 met pensioen bij Rail & OV? Maak dan een nieuwe berekening met de pensioenplanner!

02/08/2022

Bent u van plan om in 2023 met pensioen te gaan bij Rail & OV? Dan berekent het pensioenfonds uw  pensioen met de nieuwe omrekenfactoren (flexfactoren) voor 2023. Als u eerder met pensioen gaat (dus vóór de standaardleeftijd van 68 jaar), dan leiden de nieuwe flexfactoren mogelijk tot een lager pensioen. Het kan dan zelfs gunstiger zijn om al in 2022 met pensioen te gaan (en mogelijk gewoon door te blijven werken). Het pensioenfonds raadt u daarom aan een nieuwe berekening te maken met de pensioenplanner. Het pensioenfonds helpt u er graag bij.

Lees meer op de website Railov.nl.