Nieuwe cao Metalektro

16/11/2022

De nieuwe cao Metalektro is een feit. Deze cao gaat in op 1 december 2022 en eindigt op 31 mei 2024. Een looptijd van anderhalf jaar dus. We zetten de belangrijkste afspraken voor je op een rij:

 

Lonen

Er is een loonsverhoging van 9% afgesproken. Per 1 december 2024 krijgen werknemers die vallen onder de cao Metalektro al direct de eerste loonsverhoging van 5,5%. De tweede verhoging volgt op 1 januari 2024. Dan krijgen werknemers er 3,5% bij.

Daarnaast ontvangen werknemers ook een brutobedrag van 60 euro gedurende de looptijd van deze cao.

 

Werktijden

Ook over werktijden zijn afspraken gemaakt. Zo mag een werkgever een tijdelijke vierdaagse werkweek alleen nog maar weigeren wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Ook kunnen werknemers niet meer worden verplicht tot overwerken, tenzij er sprake is van een calamiteit. Alleen in uitzonderlijke gevallen is verplicht overwerken dus toegestaan. Daarom zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt over hoe vaak dit mag voorkomen: maximaal 10 uur per 4 weken. Aan de bepalingen die werknemers beperken of zelfs vrijstellen van overwerk is niets veranderd. 

 

Verlengingen

Het generatiepact is verlengd tot in ieder geval 31 december 2028.

Ook de huidige pensioenregeling loopt door. In het voorjaar van 2023 starten de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling.