De budgetondersteuner, beter voor jou!

22/11/2022

Een samenwerking tussen HZC en het OSF

Sinds jaar en dag zet het ondersteuningsfonds (OSF) zich in voor HZC-leden door hen tijdelijk financieel te steunen wanneer ze in zwaar weer verkeren. In deze tijd lijken de donderwolken echter steeds heftiger en volgen ze elkaar sneller op. Ook HZC merkt dit. Nu het dagelijks leven fors duurder wordt, voelen steeds meer mensen zich gedwongen om hun uitgavepatroon eens goed onder de loep te nemen. Niet zelden worden abonnementen en lidmaatschappen dan opgezegd. Soms ook het lidmaatschap van HZC. Jammer! Want juist HZC kan helpen wanneer het financieel even wat minder voor de wind gaat.

 

De weg naar het OSF

Waarschijnlijk heb je al wel eens van het OSF gehoord. Je ontvangt immers elk jaar een brief met de vraag of je een donatie wil doen, waardoor het OSF weer leden kan helpen die het financieel moeilijk hebben. Gelukkig wordt er ieder jaar gul gedoneerd. Er kunnen dus flink wat leden geholpen worden. Inderdaad, kúnnen. Want de praktijk wijst uit dat leden de weg naar het OSF niet goed weten te vinden. Of vaak niet op tijd aan de bel trekken wanneer ze zélf financiële steun nodig hebben. En dat terwijl ze met een eenmalige schenking of lening al geholpen kunnen zijn. Verontrustend, vindt het OSF. Ook HZC merkt dat steeds meer leden financieel onder druk komen te staan. Vaak komen ze in beeld door betalings achterstanden of het opzeggen van het lidmaatschap. Maar ook omdat leden soms toch hun verhaal doen als ze toevallig iemand van HZC aan de lijn hebben. Vaak staat het water dan al aan de lippen. Door de trend die zowel door het OSF als HZC werd opgemerkt, besloten de twee de handen ineen te slaan. Want leden die het zwaar hebben moeten ge holpen worden. Op tijd en effectief. Daar had het OSF wel een idee over.

 

Budgetondersteuner

Bij het OSF klop je dus aan wanneer je geholpen bent met een financiële ondersteuning in de vorm van eenmali ge schenking of lening. Maar soms zijn de problemen zo groot dat je het met deze eenmalige hulp niet redt en heb je meer baat bij een structurele oplossing. Of heb je juist helemaal geen behoefte aan financiële steun, maar benauwt de situatie je gewoon. Dan wil je misschien wel wat praktische tips, of gewoon je verhaal kwijt aan iemand die je begrijpt. Het OSF vindt het belangrijk dat je ook dan de juiste hulp krijgt. Daarom werd HZC gevraagd hierin de faciliteren. Een nieuwe dienstverlening werd geboren: de budgetondersteuning. HZC is voor nu gestart met twee budget ondersteuners. De taak van een ondersteuner is tweeledig. In de eerste plaats biedt deze een luisterend oor wanneer je problemen ondervindt of zorgen hebt op financieel gebied. Daarnaast heeft de ondersteuner een coördinerende rol. Zij zal dan samen met jou kijken bij welke hulp jij baat hebt. Soms heb je al genoeg aan het kunnen uiten van je zorgen. Of ben je op zoek naar praktische oplossingen die je zelf kunt doorvoeren, zodat je alles financieel weer op de rit krijgt. Hierin zal de budgetondersteuner je zo veel mogelijk zelf proberen te helpen. Heb je wat meer problemen, maar waar je eenvoudig uit kunt komen door een lening of schenking van het OSF, dan zal de ondersteuner zorgen dat jullie met elkaar in contact komen. Het OSF zal jou vanaf dit punt verder helpen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat jouw problemen zo groot zijn dat HZC of het OSF de problemen niet kunnen oplossen. In dat geval zal de ondersteuner samen met jou kijken welke organisatie dat dan wél kan. De budgetondersteuner kijkt dus echt naar jouw situatie en zoekt samen met jou naar oplossingen. En dat is fijn. Want soms zie je zelf niet meer de oplossingen die er wel zijn, maar een ander wel. 

 

Anoniem en vertrouwelijk

Uit ervaring weten we dat er vaak nog veel schaamte rust op financiële problemen. Dit maakt het extra lastig om erover te praten of hulp in te roepen. Hierdoor worden de problemen vaak alleen maar groter. Om een deel van deze barrière weg te nemen hebben de budgetondersteuners een apart telefoonnummer waarmee je direct één van hen aan de lijn krijgt. Zo hoef je niet eerst je verhaal te doen bij de receptioniste of rayonbestuurder. Ook worden jouw gegevens buiten ons administratiesysteem gehouden. Bovendien heb ben de ondersteuners een geheimhoudingsplicht waardoor alle gesprekken vertrouwelijk zijn. Andere medewerkers of leden van HZC zullen dus nooit te weten komen dat jij de hulp hebt ingeschakeld van een budgetondersteuner.

 

Op tijd aan de bel trekken

Deze nieuwe gratis dienstverlening is er voor alle leden, dus ook voor jou. En niet alleen wanneer je al diep in de schulden zit. Het is belangrijk om juist daarvoor al aan de bel te trekken zodat het helemaal niet zover komt. Dus neem ook contact op wanneer je je maar een beetje zorgen maakt over jouw finan ciële toekomst, of nog nét de eindjes aan elkaar kunt knopen. Samen met de budgetondersteuner kijk je of je nog recht hebt op toeslagen of iets kunt verbeteren aan je uitgavepatroon. Vaak is dat al genoeg om erger te voorkomen. Samen = echt veel beter voor jou. 

Hulp nodig van een budgetondersteuner? Bel dan naar 06-81391129. Of stuur een mail naar budgetondersteuner@hzc.nl