Vervroegd uittreden en AOW leeftijd

19/01/2023

VCP doet oproep aan commissie Tweede Kamer

De VCP heeft bij brief de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht gevraagd voor een aantal pensioenonderwerpen. Zo vraagt de VCP om ook na 2025 vervroegd uittreden voor mensen met een zwaar beroep mogelijk te blijven maken. En om bij een dalende leeftijdsverwachting ook de logische conclusie te trekken dat dan ook de AOW-leeftijd omlaag moet.

 

Vervroegd uittreden

Al lang vragen vakbonden om regelingen om vervroegd uittreden voor zware beroepen mogelijk te maken. In afwachting van een goede regeling hiervoor is bij het pensioenakkoord van 2019 besloten, dat werkgevers tot een bepaald bedrag per maand (€ 2037) vrijstelling krijgen van de heffing die betaald moet worden als werknemers tot 3 jaar voor AOW-leeftijd uittreden (de RVU-heffing van 52%). Zoals door de VCP ook toen al gezegd, blijkt het moeilijk om aan te geven wat precies zware beroepen zijn. De VCP pleit er daarom voor de RVU-vrijstelling na 2025 te verlengen en per sector afspraken te maken hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. Goede voorbeelden daarvoor zijn de zwaarwerkregelingen in de bouw en de vervoerssector.

 

Levensverwachting en AOW-leeftijd

Met de huidige regels stijgt de AOW-leeftijd als de levensverwachting toeneemt (dankzij de inzet van de bonden 8 maanden bij een toename van de levensverwachting van 1 jaar). Maar als de levensverwachting daalt, blijft de AOW-leeftijd gelijk. De VCP pleit ervoor dat bij een dalende levensverwachting ook de AOW-leeftijd naar beneden bijgesteld wordt.

 

Andere onderwerpen

In verschillende sectoren is een pensioen niet of niet goed geregeld. Dat is niet altijd duidelijk als je van baan verandert. De VCP wil daarom een verplicht pensioenlabel, zodat je bij een nieuwe baan ook meteen kunt zien dat het pensioen goed geregeld is.

Ook is de VCP bezorgd over de hogere toezichtskosten, die De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zeggen te moeten maken in de overgangsperiode naar de invoering van de nieuwe pensioenwet. Minister Kaag heeft DNB en AFM samen tot 2027 zo’n € 10 miljoen extra per jaar toegekend, die betaald moeten worden door de pensioenfondsen (en dus door werkgevers en werknemers). De VCP vindt dat die kosten niet door werkgevers en werknemers opgebracht moeten worden, maar door de overheid. En dat zeker gesteld moet worden dat die toezichtskosten na 2027 weer omlaag gaan.

 

Bron: VCP