Looncijfers per 1 maart 2023 cao Open Teelten beschikbaar

03/03/2023

De partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao Open Teelten hebben akkoord gegeven op de nieuwe loontabel van de cao Open Teelten per 1 maart 2023, zo meldt de Werkgeverslijn.

 

Hiermee zijn de nieuwe looncijfers officieel vastgesteld. Partijen gaan nu aan de slag met de cao-tekst. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, wordt ze zo snel mogelijk ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW en gepubliceerd op de site van de Werkgeverslijn.

De nieuwe loontabel kan hier gevonden worden.

 

Bron: AGF