Webinar: Hoe werkt de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) Hoveniers?

28/03/2023

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op woensdag 5 april van 19.00-19.45 een webinar over de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU). Het webinar is voor zowel werknemers als werkgevers in de Hoveniersbranche.

 

Over de RVU

Voor werknemers die werken in een sector met veel fysieke arbeid, kan vervroegd uittreden een optie zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom de RVU ingesteld. De RVU geeft de werknemer het recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW leeftijd te overbruggen.

 

RVU voor de Hoveniersbranche

Sociale partners in de Hoveniersbranche hebben op dit moment een RVU ingericht voor werknemers in deze branche. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024 kan van de regeling gebruik worden gemaakt. Maximaal 110 medewerkers kunnen in deze periode hiervoor in aanmerking komen.

 

Webinar RVU Hoveniers 5 april

Tijdens het webinar wordt toegelicht wat de RVU inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot loon en pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

 

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor werknemers die voor 1 oktober 2024:
– maximaal over drie jaar de AOW leeftijd bereiken
– tenminste 10 jaar werken in de Hoveniersbranche (waarvan 5 jaar in uitvoerende functie)

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen.

 

Hoe aanmelden?

Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

 

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche.

 

Bron: Stigas