Spoorsector grijpt in na dodelijk ongeval, extra veiligheidsmaatregelen van kracht

16/05/2023

De veiligheidsregels voor spoorbouwwerkzaamheden worden aangescherpt. Railwegvoertuigen mogen alleen nog maar het werkgebied betreden en verlaten onder begeleiding van een veiligheidsfunctionaris die ter plaatse aanwezig is. 

Dat blijkt uit een ‘safety alert’ die is opgesteld door het kennisplatform voor arbeidsveiligheid, Stichting Railalert, en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Aanleiding voor de aanscherpte regels is het spoorongeval bij Voorschoten op 4 april, waarbij een krolmachinist overleed nadat hij in botsing kwam met een goederentrein en een intercity.

 

Ter plaatse begeleiding van machinisten werkvoertuigen

De opstellers vragen in het bijzonder aandacht voor de regelgeving rondom het in- en uitzetten van railwegvoertuigen op een railinzetplaats of bij een overweg. Ze benadrukken dat bestaande richtlijnen moeten worden nageleefd, maar kondigen dus ook één aanscherping aan.

Zo moeten rail- en wegvoertuigen tijdens het in- en uitzetten op een railinzetplaats of overweg ter plaatse worden begeleid door de aangestelde veiligheidsfunctionaris.

Dat kan de Bbd-begeleider buitendienstgesteld spoor zijn, de Leider lokale veiligheid (Llv) of de Leider werkplekbeveiliging (Lwb). De protocolmakers wijzen verder op het belang van eenduidige en schriftelijke instructies aan de machinist van werkvoertuigen. De tijdelijke extra maatregel geldt sinds 20 april 2023 en wordt uiterlijk over een jaar geëvalueerd.

 

Samen oversteken goed gebruik

In de spoorbranche is al langer discussie over de noodzaak van begeleiding op de locatie waar een machinist het ‘levende spoor’ over gaat. Hoewel het spoor, voordat werkmachinisten mogen oversteken, eerst buiten dienst moet worden gesteld met een speciale kortsluitlans, is een fout in de communicatie volgens voorstanders zo gemaakt.
 

Machinisten voelen zich onveilig

Chris van Veldhuizen, directeur van de Vakbeweging voor kraanmachinisten HZC, zei onlangs in Cobouw dat machinisten die op en langs het spoor werken zich vaak onveilig voelen. Volgens de vakbondsdirecteur zijn de veiligheidsregels te ingewikkeld, waardoor ze doel missen.

De toedracht van het ongeval bij Voorschoten wordt ook onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 

Lees het volledige artikel op de website van Cobouw

 

Dit artikel uit Cobouw krijg je cadeau van HZC. Via bovenstaande link kan je het lezen voor een periode van 72 uur. Binnen deze 72 uur kan je dit artikel onbeperkt lezen totdat de link niet meer geldig is. Wil je een artikel na deze 72 uur nog lezen, maak dan een gratis account aan of kies voor een abonnement.