Akkoord cao Waterbouw bereikt

31/05/2023

Cao-partijen in de Waterbouw hebben een cao-akkoord bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw. 

De arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

  • De cao-lonen zullen gedurende de looptijd per 1 april 2023 met 7,5% stijgen
  • De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2023 met 0,5% verhoogd van 3,5% naar 4%.
  • Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26 en 29 per 1 april 2023 worden verhoogd met 7,5%

Cao-partijen Waterbouw werken aan een aantal belangrijke dossiers voor de sector, waaronder duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt & onderwijs, veilig werken, mantelzorg en het nieuwe pensioenstelsel. Vorig jaar is de vervroegde uittredingsregeling voor oudere medewerkers overeengekomen, de RVU Waterbouw. Deze regeling moet ervoor gaan zorgen dat de groep medewerkers geboren in de periode 1956 -1961 op een gezonde manier hun pensioen haalt. Op dit moment werkt een paritaire werkgroep voorstellen uit voor medewerkers uit andere leeftijdsgroepen in verschillende fases van hun leven en loopbaan. Deze voorstellen moeten verder bij gaan dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een inspirerende werkomgeving. In de waterbouw wordt al sinds jaren een groot belang gehecht aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Dit jaar wordt een bewustwordingscampagne gestart gericht op duurzame inzetbaarheid en veilig werken aan boord van schepen. Dit bevat ook een onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in de waterbouw.

 

Bron: Waterforum