Wat verandert er in arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2023?

13/06/2023

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 juli gaat veranderen.

Het gaat om verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigden, de verplichting voor de werknemer om zijn of haar visie te geven op het re-integratietraject én inwerkingtreding van een nieuwe kaderovereenkomst binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid.

 

Bron: VCP