Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling Rail & OV

17/07/2023

Zoals bekend is de wetgeving rondom de pensioenen veranderd en gaan we allemaal over naar een nieuw pensioenstelsel. Dit betekent dat bij elk pensioenfonds de bestaande regeling herzien moet worden, dus ook bij het pensioenfonds Rail & OV. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, ook wel de sociale partners genoemd, hebben na veelvuldig en intensief overleg een onderhandelingsresultaat over de nieuwe regeling bereikt. Hiermee zijn zij het eerste pensioenfonds dat afspraken voor de toekomst heeft gemaakt.

 

Dat het pensioenstelsel wijzigt, staat al vast. Daar kunnen we niets meer aan veranderen. Maar of de goede afspraken zijn gemaakt, is aan de leden van de vakbonden die onder het betreffende pensioenfonds vallen. In de maand september worden al onze leden die onder de RIS-cao werken op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld verdere informatie te krijgen en vragen te stellen, met daarna het verzoek hun stem uit te brengen.

Voor de belangstellenden hebben we nu vast het onderhandelingsresultaat op onze website gezet, maar merken hier nadrukkelijk bij op dat andere pensioenfondsen hun eigen afspraken nog moeten maken.