Cao akkoord Bos en Natuur

08/08/2023

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Bos en Natuur, met een looptijd van één jaar, van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

Een nipte meerderheid van de leden van FNV en CNV Vakmensen stemde positief op het eindbod van de werkgevers dat de vakbonden begin juli neutraal aan hun achterban hadden voorgelegd.

Om tot deze uitkomst te komen hebben de bonden en werkgevers stevig met elkaar moeten puzzelen, ook al stond aan beide kanten van de onderhandelingstafel het belang van de medewerkers steeds voorop. De werkgevers hebben de maximale financiële ruimte opgerekt. De bonden hadden echter op meer gehoopt. Door instemming van een nipte meerderheid van de vakbondsleden met het eindbod van de werkgevers is het onderhandelingsproces nu ten einde gekomen. De werkgevers gaan over tot uitvoering van de gemaakte cao-afspraken. Salariswijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.

Zo gauw de nieuwe salarisschalen beschikbaar zijn, worden die gepubliceerd op de website van de VBNE. Dat geldt t.z.t. ook voor de nieuwe cao teksten.

 

Het cao akkoord omvat de volgende afspraken:

 • De cao geldt voor de periode van 1 jaar van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
 • Loonbod met terugwerkende kracht per 1 juli 2023:
  • Landschappen:
   • Schaal 2-5: 7%
   • Schaal 6-7: 6,3%
   • Schaal 8-9: 5,3%
   • Schaal 10-12: 4,3%
  • Bosbouw: alle schalen 7%
  • Natuurmonumenten:
   • Schaal 1-5: 7%  
   • Schaal 6: 6,3%
   • Schaal 7: 5,3%
   • Schaal 8-12: 4,3%
 • Indien van toepassing worden per ondernemingsdeel de aan de loonsverhoging gekoppelde werk gerelateerde vergoedingen verhoogd met het gemiddelde van de cao-verhoging.
 • WGA-premie (ca. 0,4%) voor de looptijd van deze cao voor rekening van werkgevers.
 • De hoogte van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 juli 2023 €0,21 en per 1 januari 2024 €0,22. De reiskostenstaffel bij Bosbouw vervalt per 1 juli 2023.
 • Thuiswerkvergoeding van €2,15 netto per thuisgewerkte dag.
 • Verlofsparen van ADV uit te breiden om tot 13 weken aaneengesloten verlof mogelijk te maken voor Landschappen. Natuurmonumenten kent deze regeling al.  
 • Functiegroep I van Bosbouw wordt toegevoegd aan functiegroep II waardoor deze schaal een extra functiejaar krijgt en functiegroep I wordt geschrapt. Het instapsalaris bij bosbouwschaal II is meer dan €14,- per uur.
 • Gedurende de looptijd van deze cao zullen de regelingen die gekoppeld zijn aan onregelmatig werken worden onderzocht om te beoordelen of en hoe er meer eenduidigheid en gelijkheid in gebracht kan worden voor Landschappen en Natuurmonumenten.

Bron: VBNE