Informatieronde nieuwe pensioenregeling RIS

Voor de vakantieperiode hebben we een nieuwsbrief verzonden over de herziene pensioenregeling bij het pensioenfonds Rail & OV. De afspraken hierover vind je hier.  Eind september mogen alle leden van vakbonden die onder dit pensioenfonds vallen hun mening geven, dus ook de gepensioneerden. En natuurlijk willen we dat je dan goed geïnformeerd bent. We geven in deze maand uitleg en beantwoorden vragen van onze leden.

 

Hoe gaan we je informeren?

We houden twee informatiesessies via Teams:

Dinsdag 12 september om 10.30 uur waarbij de uitleg gericht is op mensen die al gepensioneerd zijn

Donderdag 14 september om 19.00 uur waarbij de uitleg gericht is op mensen die nog werken

Bij deze sessies geeft Wilbert van Herwijnen, die namens HZC deelnemer is aan de pensioentafel Rail & OV, de toelichting. Als je één van deze sessies bij wilt wonen, stuur dan een mail naar riscao@hzc.nl met de vermelding bij welke sessie je wilt aansluiten. Je ontvangt dan een link om in te kunnen loggen. Om er zeker van te zijn dat je vragen aan bod komen is het handig om vooraf de vragen te mailen.

 

Daarnaast houden we spreekuren op ons kantoor in Nieuwegein:

  • Woensdag 20 september tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Donderdag 21 september tussen 12.30 en 14.30 uur

 

Om te voorkomen dat je moet wachten is het handig om tijd te reserveren tijdens één van de spreekuren. Stuur een mail naar riscao@hzc.nl en we nemen contact op om je in te plannen.

De spreekuren zijn niet bestemd voor het maken van pensioenberekeningen of -aanvragen. Hiervoor kun je een afspraak maken met onze servicedesk via 030-600 60 70.

 

Instemming vereist

Het gaat om een onderhandelingsresultaat. Een akkoord is er pas als de leden van de vakbonden hebben ingestemd. Laat uiterlijk woensdag 27 september weten wat je vindt door via riscao@hzc.nl VOOR of TEGEN te stemmen. Als je niets laat horen wordt je stem als VOOR geteld.