Jouw werkgeluk: Wij kunnen je op weg helpen

19/09/2023

Het allereerste signaal dat iemand niet lekker in zijn vel zit, is meestal een ziekmelding zonder dat er duidelijke klachten zijn. HZC wordt er vaak bij betrokken op het moment dat een arbo-arts zegt dat je prima aan het werk kunt of wanneer je werkgever de ziekmelding als onzin beschouwt, terwijl je zelf vindt dat je wel degelijk ziek bent omdat werken niet meer lukt. Je hebt immers hoofdpijnklachten die niet met paracetamol te verhelpen zijn of kan amper een ochtend doorkomen vanwege aanhoudende en extreme vermoeidheid. Laat staan dat je een hele dag kunt werken. Deze lichamelijke klachten kunnen ontstaan door stress en mentale overbelasting. Om symptoombestrijding om te zetten naar een daadwerkelijke probleemoplossing gaan we met je in gesprek.

Hierbij is echt goed luisteren één van de belangrijkste dingen die we je kunnen doen. Het komt namelijk geregeld voor dat iemand belt voor een  bepaald probleem, maar dat er eigenlijk iets anders aan de hand is. Het gaat er dan om dat we juist hetgeen horen wat níet wordt uitgesproken. Want daar ligt vaak de oplossing. Wat altijd van belang is, is dat je geholpen moet wíllen worden, want helaas wil niet iedereen dat. Maar sta je er wél voor open, dan kunnen we je in de meeste gevallen het eerste zetje in de goede richting geven.

 

Hulp bij financiële problemen

Wanneer je financiële problemen hebt, kan dit van grote invloed zijn op hoe je je voelt. Zeker wanneer stress om de hoek komt kijken en de situatie uitzichtloos lijkt. Hierdoor is het nog lastiger om zelf een uitweg te kunnen zien. Wanneer wij het vermoeden hebben dat je gebukt gaat onder financiële zorgen, dan proberen we het gesprek met je aan te gaan. En als blijkt dat de onderliggende oorzaak van de mentale of fysieke klachten van financiële aard is, dan moeten dus niet die klachten worden aangepakt, maar het financiële probleem. En daarbij kunnen we hulp bieden. Zo kan onze budgetondersteuner meekijken naar de financiële situatie en meedenken over oplossingen. Of je juist doorverwijzen naar andere professionals als er zwaarder geschut nodig is om orde op zaken te stellen. Soms is het probleem eenvoudig op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer je buiten jouw schuld om tijdelijk minder inkomsten of hogere uitgaven hebt, terwijl de maandelijkse lasten hetzelfde blijven. In dat geval kan je al geholpen zijn met een eenmalige donatie of lening van het Ondersteuningsfonds (OSF).

 

De weg naar coaching

Het kan ook voorkomen dat iemand contact met ons opneemt omdat zijn werkgever geen begrip heeft voor zijn ‘vage klachten’. Tijdens het gesprek blijkt dan dat die persoon iets vervelends heeft meegemaakt wat hij nooit goed heeft verwerkt. Dit is de werkelijke oorzaak waarom hij niet goed in z’n vel zit, maar schaamte of angst maken dat hij dit niet aan zijn werkgever durft te vertellen. In zo’n geval kunnen we bemiddelen tussen jou en je werkgever. Jullie zijn er immers beiden bij gebaat om het probleem op te lossen. Eén van de oplossingen kan liggen in het inschakelen van een coach. We zetten er dan op in dat die coach door je werkgever wordt betaald. Waarom coaching? Ten eerste omdat sommige mensen een psycholoog toch een stap te ver vinden. Daarnaast kijkt een coach minder naar het verleden maar gaat juist meer toekomstgericht te werk. Hierdoor hoef je niet de pijn van het verleden te herbeleven, en durf je de stap naar herstel misschien wel te zetten.

 

Loopbaanontwikkeling

Het kan ook zomaar zijn dat iemand niet goed in zijn vel zit omdat hij een bore-out heeft. Dit betekent eigenlijk niets meer dan dat je je stierlijk verveelt en je jouw werk volledig op de automatische piloot  doet. Je bent je functie ontgroeid. Hierdoor heb je een enorm gebrek aan energie en moet jejezelf iedere dag weer naar je werk slepen. Dat maakt het lastig om nog goed te kunnen functioneren, zelfs bij zo’n inmiddels saaie baan. Je hebt geen rust nodig, maar een nieuwe uitdaging. In zo’n geval is de oplossing vaak heel eenvoudig: kijk of je bij je werkgever een andere functie kunt krijgen, al dan niet met wat bijscholing. Wij kunnen hierbij dienen als klankbord, met je meedenken en samen met jou het gesprek aangaan met je werkgever. Of je juist doorverwijzen naar betrouwbare partijen die je kunnen ondersteunen bij het ontdekken van wat je wél leuk vindt om te doen, waar je passie ligt en wat je competenties zijn.

 

Werkbelevingsgesprekken

De balans tussen werk en privé wordt vrijwel niet aan de cao-tafel besproken, maar maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid van jouw werkgever. Het is dus belangrijk dat hij weet hoe het is gesteld met de werkbeleving van zijn medewerkers. Daarom organiseren we bij bedrijven gesprekken met werknemers. Zo kunnen ze in alle openheid, zonder dat de werkgever hierbij aanwezig is, vertellen wat goed gaat en wat nog verbeterd moet worden om het werkplezier en de werk-privébalans naar een hoger plan te tillen. Deze gesprekken geven veel informatie die wij gebruiken om een werkgever te adviseren over veranderingen die nodig of wenselijk zijn om zijn werknemers met (meer) plezier naar het werk te laten gaan. Nu en in de toekomst. Daarnaast geeft het ons weer inzicht hoe het er over het

algemeen voorstaat in jouw sector als het gaat om werkgeluk. Deze waardevolle informatie gebruiken we bij verschillende sector-overleggen waarbij ook werkgevers aan tafel zitten. Werkgeluk en werk-privébalans; het wordt steeds meer essentieel. Op hoe meer plekken we bewustwording creëren van het belang ervan, hoe beter dit is voor heel werkend Nederland. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk. Werkgever, werknemer en wij als HZC.

 

Fysieke gesteldheid

Natuurlijk is ook je fysieke gesteldheid van invloed op je werkgeluk. Als je ziek bent kom je onder begeleiding van de bedrijfsarts. Die kijkt – samen met jou – naar je werkvermogen. Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt kunnen we je in ieder geval duidelijkheid geven over wat je allemaal te wachten staat aan verplichtingen rondom je re-integratie. Maar soms kunnen we meer. Zoals in overleg met je werkgever kijken of een arbeidsdeskundige ingeschakeld moet worden om je werkplek te onderzoeken. En als er een aanpassing nodig is, kunnen we uitzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn vanuit bijvoorbeeld het UWV of een verzekering.

Hoe dan ook: het is altijd goed om contact met ons op te nemen via 030-600 60 70. Onze collega’s van de Servicedesk staan voor je klaar.