Pensioenafspraken Rail & OV krijgen instemming HZC-leden

04/10/2023

In de maand juli hebben we onze leden die onder de cao voor de Rail Infra vallen informatie gestuurd over de herziene pensioenregeling bij het pensioenfonds Rail & OV. Wilbert van Herwijnen heeft namens de leden van HZC deelgenomen aan de overleggen aan de pensioentafel.

In september zijn er verschillende voorlichtingssessies en inloopspreekuren geweest, waar onze leden vragen konden stellen. Daarna konden ze stemmen over de afspraken die gemaakt zijn over het pensioen bij Rail & OV.

De stemtermijn is inmiddels gesloten en onze leden hebben unaniem ingestemd met de afspraken die met het pensioenfonds Rail & OV zijn gemaakt. Deze afspraken zijn terug te vinden op onze website onder de themapagina RIS.