Week van de werkstress: Samen van werkstress naar werkplezier

31/10/2023

Dit jaar wordt de Week van de Werkstress voor de 10e keer georganiseerd en vindt plaats in de week van 13 tot en met 17 november 2023. Het thema is (ver)binding, waarbij de focus ligt op arbeidsmarktkrapte, hybride werken en sociale veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze professionele sociale relaties. Het hebben van veilige sociale relaties is een belangrijke psychologische basisbehoefte en daarmee een voorwaarde voor werkplezier en mentale werkgezondheid. Nu de stijging van psychisch en stress gerelateerd verzuim weer inzet, is het écht tijd om de handen ineen te slaan en werk te maken van werkstress! 

 

Lees meer over alle activiteiten op de website Week van de werkstress