Loonsverhoging cao Open Teelten per 31 december 2023

02/11/2023

Per 31 december 2023 stijgen de feitelijke lonen en salarisschalen met 3%. De cao Open Teelten is algemeen verbindend verklaard per 9 mei 2023 dus deze verhoging moet door alle werkgevers in de sector toegepast worden, ongeacht of zij lid zijn of niet.

 

Verschillende situaties per 31 december 2023

De werknemer krijgt een vast maand- of weekloon: de afgesproken verhoging heeft consequenties voor de verloning. Ook al is dat ‘maar’ voor 1 dag van de maand december of week 52. Bijvoorbeeld: de werknemer die een vast maandsalaris ontvangt, krijgt in december dus 30 dagen zijn ‘oude’ salaris en over één dag zijn ‘nieuwe’ salaris inclusief de 3% verhoging. Hierbij maakt het geen verschil of de werknemer wel of niet werkt op zondag 31 december.
De werknemer heeft een oproepcontract maar hoeft niet te werken/ is niet ingepland op zondag 31 december. De verhoging heeft dan niet direct gevolgen. De eerstvolgende dag dat de werknemer in 2024 recht heeft op loondoorbetaling ontvangt hij zijn ‘nieuwe’ salaris inclusief 3% verhoging.
De werknemer heeft een oproepcontract of werkt extra op 31 december. Ook hier heeft de verhoging consequenties en zal rekening moeten worden gehouden met het ‘nieuwe’ salaris inclusief 3% verhoging voor het werken op 31 december.

 

Bron: AGF