Onderhandelingen GGI-cao

16/11/2023

Dinsdag 14 november was de tweede onderhandelingsdag voor de nieuwe GGI-cao. Er is een hele dag intensief onderhandeld. Voornamelijk over de looneis.

Er zijn wel stappen gezet om dichter bij elkaar te komen, maar tot een overeenkomst tussen de partijen is het nog niet gekomen. De bonden houden vast aan het standpunt dat er een behoorlijke loonsverhoging nodig is om de inflatie van de afgelopen periode te kunnen compenseren. De werkgevers zijn van mening dat zij dit niet kunnen opbrengen. Wel is de intentie uitgesproken om met elkaar onderzoek te doen naar onder andere mantelzorg en verlofsparen.

Op 12 december gaan we verder met de onderhandelingen.