Hoge Raad doet uitspraak over vakantiedagen tijdens ziekte

30/11/2023

Op 18 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over vakantiedagen tijdens ziekte. Maar wat betekent dit voor jou als werknemer? We praten je bij. 

 

Instemmen 

Er was een casus van een werknemer die, met toestemming van de werkgever en de arboarts tijdens ziekte op vakantie ging. De werkgever had de vakantiedagen afgeboekt. De werknemer was het er niet mee eens en is naar de rechter gestapt. De rechter was het eens met de werknemer. De regels zijn dus als volgt. 

Stel je bent ziek en je wilt op vakantie. Je moet dan in eerste instantie toestemming vragen aan de arboarts. De arboarts kan op basis van jouw fysieke of psychische klachten bepalen of dat wel/niet kan.  

Als de arboarts van mening is dat dit gewoon kan, dan kun je tijdens ziekte gewoon op vakantie. Maar je werkgever mag niet zomaar vakantiedagen afboeken. Dit kan alleen als jij daarmee instemt. Maar dit kan ook als er bepaalde afspraken zijn gemaakt in je contract. 

 

Afspraken in je contract 

Het is wel mogelijk dat je werkgever met jou afspreekt in je contract dat je bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afgeboekt mogen worden. Krijg je binnenkort een andere baan? Dan kun je je contract laten controleren door de Servicedesk, we kunnen je adviseren over de afspraken die in je contract worden gemaakt. 

Als je een ouder contract hebt, zijn deze afspraken vaak niet schriftelijk vastgelegd. Wil je dit zeker weten? Laat je contract checken door de Servicedesk. 

 

Contact HZC 

Heb je vragen over vakantiedagen tijdens ziekte? Neem contact op met de Servicedesk. Wil je liever bellen? Dat kan ook: 030 - 600 60 70.  

 

De uitspraak van de Hoge Raad kun je hier teruglezen.