Reactie vakbonden bij Wetsvoorstel Terugdringen Schijnzelfstandigheid

22/11/2023

De VCP steunt, samen met FNV en CNV het voorstel, maar maakt zich zorgen over mogelijke interpretaties rond zelfstandig ondernemerschap.

De vakbonden vinden dat de meest duidelijke en schadelijke gevallen van schijnzelfstandigheid snel aangepakt moet worden, om te beginnen met de bemiddelingsbureaus die willens en wetens aan schijnzelfstandigheid verdienen. Want hoe langer niet wordt gehandhaafd, hoe groter het probleem zal worden. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een houdbaar belasting- en sociale zekerheidsstelsel komen daarmee onder nog grotere druk te staan. Zie voor de volledige reactie Wetsvoorstel-zzp-Commentaar-werknemersorganisaties.

 

Bron: VCP