HZC neemt deel aan het GeoSafence-project

28/11/2023

GeoSaFence en bureau Witteveen+Bos ontwikkelen samen een low-cost veiligheidssysteem ter preventie van graafschade aan hogedrukleidingen. Dit doen zij samen met een aantal andere partijen, waaronder HZC. Maar ook techniekbedrijven, kennisinstellingen, aannemers, netwerkbedrijven en petrochemische bedrijven werken mee aan deze ontwikkeling.

GeoSaFence GeoSaFence is een onderdeel van de Safety Deal van VELIN en RVO. Het bedrijf focust zich op de risico’s bij het graven rondom hogedrukleidingen. Wanneer er graafwerkzaamheden plaatsvinden bij deze leidingen, bestaat de kans dat er een leiding wordt geraakt. Dat kan grote gevolgen hebben op de veiligheid en gezondheid van de omgeving. De kans dat een leiding wordt geraakt wordt significant kleiner door de toepassing van het veiligheidssysteem. Met dit systeem krijgt de gebruiker een duidelijke melding wanneer hij of zij te dicht bij een hogedrukleiding graaft.

In de afgelopen maanden werd het GeoSaFence-systeem gestest bij SOMA College. Op 21 november vond de evaluatie plaats. HZC was hierbij aanwezig. Naast een aantal uitdagingen op technisch vlak, bracht HZC ook de mens-kant ter sprake. Hoe werkt het systeem voor de machinist, die de gebruiker ervan is? Welke  kennis en vaardigheden zijn er nodig om met het systeem te kunnen werken?  En hoe zit het met het bedieningsgemak en de werkbelasting? En natuurlijk vroegen we ook naar de werking van het systeem in combinatie met CROW en de Klic-meldingen en wat de toegevoegde waarde is voor de veiligheid in de praktijk. Op deze wijze kan HZC een specifieke bijdrage leveren aan het project. Juíst vanuit haar natuurlijke rol als spreekbuis van de medewerkers op van de werkvloer, de mensen van de praktijk.

Het systeem wordt nu verder aangepast en verbeterd. In het voorjaar van 2024 staan er weer real life testen op de planning. Dus, wordt vervolgd!