We hebben een onderhandelingsresultaat (OHR) cao RIS!

05/12/2023

Aan de leden van Vakvereniging HZC werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

 

Na intensief overleg tussen werkgevers en vakbonden ligt er een onderhandelingsresultaat (OHR) waar de leden van de bonden hun mening over mogen geven. De inhoud van het OHR is als volgt:

 

Looptijd en salarisontwikkeling

De looptijd van de cao is van periode 1 2024 t/m periode 7 2025 met daarin

  • Een structurele salarisverhoging van 6,25 % per P1 2024;
  • Een structurele salarisverhoging van 2,25 % per P1 2025.

De loonsverhoging werkt door in alle toeslagen die een afgeleide zijn van het loon.

 

Pensioen

Bij de onderhandelingen voor de cao van 2023 zijn al afspraken gemaakt over de pensioenpremie die per 1-1-2024 ingaat.

 

Overige afspraken per periode 1 2024

  • Verhoging van het bruto minimum uurloon naar € 14,00
  • De maaltijdvergoeding en vergoeding bij wijziging harde planning worden € 15,00
  • De ouderenregeling zoals omschreven in Artikel 6.7 van de cao wordt aangepast van ‘3 jaar voor pensioen’ naar ‘5 jaar voor AOW-leeftijd’

 

Uitwerking in werkgroepen

In 2024 starten een drietal werkgroepen, die voorstellen uitwerken op het terrein van:

* veiligheid

* bereikbaarheid

* vernieuwing teksten cao

 

Stemmen over de cao

Het zijn onze leden die uiteindelijk beslissen of zij akkoord gaan met de afspraken. Pas nadat de leden ingestemd hebben kunnen partijen de cao ondertekenen en zijn de afspraken uit het OHR van toepassing. Wij horen graag jouw mening.

Stuur uiterlijk 19 december a.s. een mail naar riscao@hzc.nl met de melding of je voor of tegen dit onderhandelingsresultaat bent, eventueel met korte toelichting. Indien wij niets van je vernemen gaan wij ervan uit dat je instemt.

 

Met vriendelijke groet,

 

HZC onderhandelingsdelegatie

Bastiaan Hopster en Wilma Hermsen