Nieuwe cao GGI is een feit!

02/01/2024

Zoals al eerder gemeld hadden HZC leden tot 22 december de mogelijkheid om voor of tegen het onderhandelingsresultaat voor de GGI cao te stemmen. De nieuwe cao is toen met 75.37% van de stemmen akkoord bevonden. Inmiddels zijn ook de uitslagen van FNV en CNV bekend en ook bij deze bonden is een overgrote meerderheid (89% FNV en 90% CNV) met de nieuwe cao akkoord gegaan. Dit betekent dat er een nieuwe cao GGI is met ingang van 1 januari 2024.