De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers in 2024

13/12/2023

Ieder jaar worden er wetten gewijzigd in Nederland. Dat kan op twee momenten in het jaar. Op 1 januari en 1 juli. Per 1 januari 2024 worden er ook weer enkele wetswijzigingen doorgevoerd. Hieronder hebben we de belangrijkste voor je samengevat.

 

Geen plastic bestek en wegwerpservies meer in de horeca

Je mag per 1 januari 2024 in de horeca geen voedsel en drank meer aanbieden in wegwerpbekers, bestek of maaltijdverpakkingen van plastic. Als je vindt dat je niet zonder kunt, dan kan je een vrijstelling aanvragen. Als je die krijgt dan moet je onder meer 75 tot 90 procent van de verpakkingen inzamelen voor hergebruik. Meer informatie

 

Verplicht afval rond je bedrijf opruimen

Per 1 januari 2024 ben je verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond je bedrijf op te ruimen. Dat hoef je alleen te doen voor afval van producten die je zelf verkoopt. 

 

Geen e-sigaretten meer met een smaakje

Verkoop je e-sigaretten? Per 1 januari 2024 is het verboden om nog e-sigaretten met een smaakje (behalve tabakssmaak) te verkopen of te maken. Heb je nog voorraad? Dat mag je tot 1 januari 2024 nog wel verkopen.

 

Aanvraag vergunning sneller en bij één loket

In 2024 hoef je niet meer maximaal 26 weken te wachten op een vergunning, maar maximaal 8. Daarnaast kunnen ondernemers door de nieuwe Omgevingswet vergunningen (bijvoorbeeld voor de bouw of voor kap), via één loket aanvragen.

Verder zijn er nog een aantal wetten die waarschijnlijk gaan veranderen, maar waarvan nog niet alle formele stappen zijn doorlopen. Hieronder enkele belangrijke wijzigingen voor ondernemers.

 

Reiskostenvergoeding omhoog

Als alles goed gaat mag je als zzp’er per 1 januari 2024 in plaats van 0,21 euro reiskostenvergoeding 0,23 euro per kilometer per kilometer aftrekken van je winst. Je moet dan wel ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Daling MKB-winstvrijstelling

 De MKB-winstvrijstelling daalt van 14 procent naar 13,31 procent. Meer over de MKB-winstvrijstelling.

 

Zelfstandigenaftrek omlaag 

De zelfstandigenaftrek gaat naar verwachting in 2024 omlaag met 1280 euro. In 2024 wordt de zelfstandigenaftrek dan 3.750 euro. Meer over de zelfstandigenaftrek.

 

Tarief box 3 sneller omhoog

Het tarief in box 3 van de inkomstenbelasting gaat in 2024 omhoog van 32 naar 36 procent. Daardoor betaal je meer belasting. Het heffingsvrije vermogen, het deel waarover je geen belasting betaalt, blijft in 2024 57.000 euro. Heb je een fiscale partner? Dan is het bedrag 114.000 euro.

Voor een totaalbeeld van alle (voorgenomen) wetswijzigingen per 1 januari 2024 kan je terecht op deze pagina van de website van de Kamer van Koophandel.

 

Bron: ZZP Nederland