Wettelijk minimumloon per 1 juli met 1,2% extra omhoog

15/01/2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is 15 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.

De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hierdoor zal het minimumloon naar verwachting stijgen van € 13,27 per uur nu naar minimaal € 13,43 per uur vanaf 1 juli. Wat de verhoging van 1,2% per 1 juli precies in de portemonnee betekent, is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon: elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

 

Minimumuurloon

Per 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon ook omhoog, met 3,75%. Dit is het gevolg van de reguliere indexatie. Ook kent Nederland vanaf deze datum een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. Dit pakt gunstig uit voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur. Zie voor meer informatie: Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

 

Bron: Rijksoverheid