Zelfstandig professionals van grote waarde voor maatschappij en economie

19/01/2024

Door: Marion van Happen

In politiek Den Haag is het zzp-dossier al geruime tijd een heet hangijzer. Ondanks diverse pogingen om meer duidelijkheid te brengen, zijn verschillende initiatieven de afgelopen jaren gestrand. Vooralsnog ontbreekt er een heldere visie, terwijl er stevig wordt gediscussieerd over de rol en toegevoegde waarde van zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Om de discussie te voeden en informatie voor het voetlicht te brengen, ben ik regelmatig in Den Haag in gesprek met Kamerleden en beleidsmakers. In deze gesprekken kwam ter sprake wat de waarde is van zzp’ers voor de Nederlandse maatschappij en economie. Deze vraag heb ik voorgelegd aan SEO Economisch Onderzoek.

Hun berekeningen tonen aan dat de maatschappelijke waarde ongeveer 4,4 miljard euro per jaar bedraagt ten opzichte van een maatschappij waar het niet mogelijk is om als zelfstandig professional te werken. Een aanzienlijk bedrag voor een relatief kleine doelgroep: 10,2 procent van alle zzp’ers en ongeveer 1,1 procent van de totale beroepsbevolking. Omdat er meer gewerkt, geproduceerd en verdiend wordt door zelfstandig professionals en opdrachtgevers, profiteren overheid en samenleving van een hogere winst- en inkomstenbelasting. De inkomsten die de overheid misloopt aan sociale premies (circa 1,3 miljard euro) worden ruimschoots gecompenseerd door de extra belastinginkomsten (circa 1,6 miljard euro) als gevolg van de hogere arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit. Waardevolle en belangrijke informatie.

Mijn oproep aan politiek Den Haag: wees voorzichtig met al te generieke maatregelen voor deze diverse groep werkenden en erken de waarde van zelfstandig professionals voor de Nederlandse economie en maatschappij. Het rechtsvermoeden van werknemerschap onder een uurtarief van 32,24 euro is een goed voorbeeld van maatwerk. Een plan dat kwetsbare werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt bescherming biedt en waar draagvlak voor is in de polder. Geef zelfstandig professionals voldoende ruimte om te blijven ondernemen. Koester deze groep werkenden.

 

Bron: ANP/Headfirst Group