'Samenwerking via Deltaplan Infra hard nodig voor bereikbaarheid Nederland'

07/02/2024

De bereikbaarheid van ons land komt in gevaar door achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten, zo waarschuwen installateurs en bouwers naar aanleiding van het uitstel van de renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Het terugtrekken van de aanbesteding door Rijkswaterstaat (RWS) en daarmee uitstel is geen op zichzelf staand geval. Onderhoudswerken worden nog te veel als afzonderlijke projecten en te weinig in samenspraak met de infra-bouwaannemers ontwikkeld en aanbesteed. Tijd voor een integraal 'Deltaplan infra', zo stelt HZC in een ANP-persbericht.

 

TNO kwam eind vorig jaar met een prognose van de enorme vernieuwingsopgave voor infra. Nederland kent ruim 141.000 kilometer snelweg, 5.700 kilometer waterweg, 7.000 kilometer spoorweg en enkele tienduizenden bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. Intensiever gebruik door meer en steeds zwaardere voertuigen en extremere weersomstandigheden maken dat meer onderhoud nodig wordt.

TNO becijferde echter dat in 2021 1,1 miljard euro is uitgegeven aan vervanging en onderhoud van infrastructuur terwijl er naar raming tot 2040 jaarlijks zo’n 2,4 tot 2,9 miljard euro nodig is. Het verschil kan volgens TNO duiden op een onderbesteding en daarmee achterstand in de vernieuwingsopgave.

 

Veiligheidsrisico’s 

Voor bruggen, viaducten en tunnels komt daarbij dat een groot deel nog dateert uit de jaren 50-60 en het einde van hun technische levensduur nadert. Er ontstaan direct onveilige situaties als onderhoud uitgesteld wordt. Het recente nieuws van mislukken van de aanbesteding van de Van Brienenoordbrug met mogelijk vier jaar uitstel is daarom zacht gezegd uiterst ongewenst. Vakvereniging HZC wijst hierbij ook op de veiligheidsrisico’s voor de mensen die het onderhoud uiteindelijk uitvoeren.

Reden voor uitstel is onder meer het exorbitant duurder worden van het project dan dat er door RWS begroot is. In het blad Cobouw worden daarnaast genoemd: hoge eisen in de aanbesteding -zoals hergebruik van materialen en gebruik van eigen werf- en te eenzijdig neerleggen van risico’s bij aannemers.

"Bouwend Nederland pleit voor meer realistisch samenwerken in een eerlijke risicoverdeling en RWS spreekt van een nieuwe werkwijze in afstemming met de markt. Dat is een begin, maar als het om de totale vernieuwingsopgave gaat, moeten we het groter zien en aan de bak met een 'Deltaplan Infra'; een integrale en grondige lange termijn aanpak van overheid, infrabeheerders en aannemers. Waar -met gedeeld risico- projecten gezamenlijk worden gepland, uitgedacht en vormgegeven", aldus Chris van Veldhuizen van Vakvereniging HZC.

 

Bron: Transportonline