Tijd voor tijd regeling cao Beroepsgoederenvervoer

15/02/2024

In verschillende cao’s zijn verschillende afspraken gemaakt over Tijd voor Tijd (TVT). En ook wat er wel of niet mogelijk is om af te spreken met jou als werknemer. Wat er is afgesproken in de cao Beroepsgoederenvervoer, lees je in dit artikel. Lees ook de artikelen over de TVT regeling in de cao GGI en de bouw-cao

Er zijn twee verschillende soorten TVT-regelingen mogelijk in de cao vervoer, die beide erg van elkaar kunnen verschillen. Het gaat om een verplichte TVT-regeling en een vrijwillige TVT-regeling.

 

Verplichte TVT-regeling

De naam van de regeling verklapt het eigenlijk al, deze TVT-regeling kan je verplicht worden. Maar het gaat om een beperkt aantal uren. Je moet boven een bepaald aantal uur per loonperiode komen voordat je uren kunt gaan opsparen. Dit kan verschillen van 220 uur per periode tot 240 uur per periode. Welke regeling voor jou geldt, kun je navragen bij de Servicedesk.

Elk uur dat je opspaart geeft recht op één uur vrije tijd. Als de uren worden uitgekeerd in geld, dan moeten ze tegen 130% loon uitbetaald worden.

Het opnemen van de TVT-uren in vrije tijd moet plaatsvinden binnen 12 weken na de betalingsperiode waarin de opbouw van de TVT-uren heeft plaatsgevonden. Als de regeling is ter voorkoming van seizoensmatige werkloosheid dan mag er afgeweken worden van de periode van 12 weken.

Als je werkgever TVT wilt inroosteren, moet hij dat tijdig van tevoren met je overleggen. Ook moet je werkgever er zoveel mogelijk voor zorgen dat TVT wordt ingeroosterd in blokken van minimaal drie dagen.

Je hoeft niet zelf bij te houden hoeveel TVT je nog hebt staan en wat er wanneer is opgenomen. Het moet namelijk per betalingsperiode duidelijk zijn hoeveel spaaruren je nog hebt staan en hoeveel spaaruren je eventueel in die betalingsperiode hebt opgenomen.

Maar de verplichte TVT-regeling is niet de enige mogelijkheid tot het sparen van uren. Er is ook een vrijwillige TVT-regeling mogelijk.

 

Vrijwillige TVT-regeling

De vrijwillige TVT-regeling zit anders in elkaar. Je werkgever kan met een personeelsvertegenwoordiging zoals de PVT of een OR een regeling afspreken. Is er bij jullie geen OR of PVT? Dan kan je werkgever in overleg met jullie als werknemers een TVT-regeling afspreken. Maar je werkgever moet zich minimaal aan bepaalde afspraken houden, zoals het volgende.

Bij de vrijwillige TVT-regeling mogen de uren boven de normale werkuren van 160 uur per periode gespaard worden. Ook mogen er zaterdaguren opgespaard worden. Er moet wel een maximaal aantal spaaruren afgesproken worden.

Wat ook anders is, is de waarde van de spaaruren. De spaaruren van de doordeweekse dagen wordt er 1,3 uur gespaard van één overuur. Als het gaat om zaterdaguren dan is eén overuur 1,5 spaaruur waard.

Verder moet de opname van de TVT-uren van tevoren worden aangekondigd. Een minimale termijn wordt niet genoemd, maar dat kan natuurlijk wel worden afgesproken in de TVT-regeling.

Maar je werkgever moet zich ook houden aan een aantal afspraken die in de verplichte TVT-regeling staan. Zo moet je elke loonperiode een overzicht ontvangen van het aantal opgespaarde uren en eventueel opgenomen uren. Het opnemen van de TVT-uren in vrije tijd moet plaatsvinden binnen 12 weken na de betalingsperiode waarin de opbouw van de TVT-uren heeft plaatsgevonden. Als de regeling is ter voorkoming van seizoensmatige werkloosheid dan mag er afgeweken worden van de periode van 12 weken.

Als er een vrijwillige TVT-regeling is afgesproken, dan moet deze schriftelijk worden vastgelegd. Ook moet de regeling eenmalig gemeld worden aan het secretariaat van cao-partijen. Ook moet het gemeld worden als de regeling wordt stopgezet of gewijzigd. Doet je werkgever dat niet? Dan is de TVT-regeling ongeldig.

Voor beide regelingen geldt overigens dat je eerst uren moet opsparen voordat je ze kunt opnemen. Je kunt dus niet in de min komen te staan met je TVT-uren.

 

Contact HZC

Heb je vragen over een TVT-regeling bij jouw werkgever? Of wil je een voorstel van je werkgever laten controleren? Neem contact op met de Servicedesk, zij kunnen je verder helpen. Je kunt ze bereiken via 030-600 60 70 of servicedesk@hzc.nl.