Tijd voor tijd regeling GGI-cao

22/02/2024

In verschillende cao’s zijn verschillende afspraken gemaakt over Tijd voor Tijd (TVT). En ook wat er wel of niet mogelijk is om af te spreken met jou als werknemer. Wat er is afgesproken in de GGI-cao, lees je in dit artikel. Lees ook de artikelen over de TVT regeling in de cao vervoer en de bouw-cao

 

Afspraken in de cao

Er is in de cao afgesproken dat je overuren mag opsparen. Maar je werkgever mag maar de helft van je gewerkte overuren vergoeden in vrije tijd. Daarbij gelden er natuurlijk ook nog een aantal voorwaarden.

Je mag dus uren opsparen, maar deze mogen niet oneindig blijven staan. De vergoeding in vrije tijd moet plaatsvinden uiterlijk in de vierde maand nadat het overwerk is verricht. Van deze regel mag wel afgeweken worden als je hier schriftelijk mee akkoord gaat. Je werkgever mag dan in de vijfde of de zesde maand nadat het overwerk is verricht, het overwerk vergoeden in vrije tijd.

Het opsparen van de overuren gaat met een toeslag. Afhankelijk van wanneer je het overwerk verricht. Je overuren worden dan het volgende waard:

  • Op zondagen en op feest- en gedenkdagen die niet op zondag vallen: 1 uur werk is 2 uur vrije tijd;
  • Op zaterdagen: het aantal overuren is gelijk aan het aantal vrije uren en 30% van het uurloon in geld;
  • Op andere dagen van de week: 1 uur werk is 1,3 uur vrije tijd;
  • Voor uren die liggen tussen 22.00 uur en 06.00 uur: 1 uur werk is 1,5 uur vrije tijd.

 

Uitzondering

Maar er is ook een uitzondering. Zit je in loonschaal F of hoger? Dan kunnen er voor jou andere voorwaarden gelden, neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.

 

Contact HZC

Heb je vragen over een TVT-regeling bij jouw werkgever? Of wil je een voorstel van je werkgever laten controleren? Neem contact op met de Servicedesk, zij kunnen je verder helpen. Je kunt ze bereiken via 030-600 60 70 of servicedesk@hzc.nl.