Ga gevaar op de weg uit de weg!

28/02/2024

De Bewust Veilig-dag 2024 komt steeds dichterbij! Al meer dan 650 bedrijven doen mee en besteden op 27 maart extra aandacht aan veilig en gezond werken. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf, maar in ieder geval staan de gevaren op het werk én mogelijke maatregelen centraal. Meer informatie daarover lees je ook dit jaar weer in de Bewust Veilig-krant. Deze is nú gratis te downloaden en zelf te printen via www.bewustveilig.com/krant/!

 

Acht veiligheidsonderwerpen

In de Bewust Veilig-krant komen dit jaar acht onderwerpen aan bod. Lezers krijgen praktische tips over bijvoorbeeld werken op hoogte of gevaarlijke stoffen. Maar ze lezen ook hoe je samen een zo veilig mogelijke werkomgeving creëert. Daarmee sluit de krant aan op het thema van dit jaar: veiligheid versterkt als je samenwerkt! Hieronder lichten we het onderwerp Ga gevaar op de weg uit de weg! nader uit. Je kunt deze pagina ook als Pdf downloaden onder Documenten.

 

Ga gevaar op de weg uit de weg!

In de Bewust Veilig krant kun je lezen over de arbeidshygiënische strategie. Dit is de verplichte volgorde waarin bedrijven en medewerkers verschillende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Pas als STAP 1 niet voldoende beschermt, ga je over op STAP 2, enzovoorts. Ook wegwerkers zijn verplicht de arbeidshygiënische strategie te volgen. Maar hoe doorloop je deze stappen als je op of langs de weg werkt?

 

Stap 1: Bronmaatregelen

De eerste stap is altijd om waar mogelijk het gevaar weg te nemen. Bijvoorbeeld door een wegafsluiting en omleiding. Het verkeer komt dan niet langs je werkplaats en vormt dus geen gevaar.

Nee? > stap 2

 

Stap 2: Collectieve maatregelen

Kun je de weg niet afsluiten? Zorg dan voor een afscheiding tussen het verkeer en de plaats van de werkzaamheden. De veiligste manier is met een (betonnen) barrier. Gaat het om kortdurende werkzaamheden? Dan zijn ook visuele scheidingen een optie, zoals kegels (maximaal 1 dag) en geleidebakens (maximaal 2 weken). Zorg ook voor voldoende veiligheidsruimte tussen het werkvak en de afscheiding.

Nee? > stap 3

 

Stap 3: Individuele maatregelen

Bepaalde technische hulpmiddelen zijn een goed voorbeeld van individuele maatregelen. Denk aan een kegelzetmachine of automatische strippenlegger. Zo kun je wegafzettingen en andreasstrips veilig plaatsen en verwijderen vanuit een machine en voorkom je gevaarlijke situaties op de weg.

Nee? > stap 4

 

Stap 4: Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Pas als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen, ga je met PBM’s aan de slag. Natuurlijk moet jij overdag én ‘s nachts goed zichtbaar zijn. Overdag draag je minimaal een oranjekleurig veiligheidsvest met horizontale en verticale, reflecterende striping. ’s Avonds en ’s nachts moet deze signaalkleding ook je armen en benen op dezelfde manier laten opvallen. 

 

Wees alert!

In het verkeer komt helaas veel onveilig gedrag voor. De arbeidshygiënische strategie helpt om de gevaren te verminderen, maar het blijft belangrijk om zelf alert te zijn.

  • Gedraag je altijd zo veilig mogelijk
  • Wees je bewust van onveilig gedrag van weggebruikers
  • Spreek collega’s aan op onveilige situaties
  • Overleg met je leidinggevende en durf het werk neer te leggen als het niet veilig is

Alleen door je hieraan te houden, houd je jouw werklocatie zo veilig mogelijk!

 

Lees meer op de website Bewust Veilig