SVMP

Stichting Vakopleiding Machinegebonden Personeel (SVMP)


HZC is in 2008 gestart met het geven van trainingen en opleidingen voor vakvolwassenen. Daarvoor is een speciale stichting opgericht, de Stichting Vakopleiding Machinegebonden Personeel (SVMP). De trainingen en opleidingen die de SVMP verzorgt worden gegeven door ervaren vaktoppers, machinisten met jarenlange praktijkervaring en zijn met behulp  van deze toppers ontwikkeld.


Zij weten waar behoefte aan is, vragen kunnen ontstaan en brengen de fijne kneepjes van het vak over aan collega’s en aankomend collega’s. Dat is de meerwaarde van de stichting; de SVMP-opleidingen en -trainingen vullen de expertise aan die de gevestigde opleidingen nu al bieden en verdiepen de vaardigheden van de machinist. Eerder al organiseerde HZC met groot succes HZC-Masterclasses voor aankomend machinisten en monteurs, onder andere tijdens de Technische Kontaktdagen 2008 en 2010 en streeft er naar dit in de toekomst ook bij nadere evenementen te doen.


Activiteiten
De stichting verzorgt opleidingen voor vakvolwassenen.
Opleidingen en trainingen die op het moment lopen zijn:

  1. Graven bij kabels en leidingen (grondroerdersregeling)
  2. Het werken in en met vervuilde grond
  3. CO2 reductie en brandstofbesparing

SVMP is voornemens om in een later stadium het aanbod van opleidingen te verbreden naar alle ‘takken van sport’ binnen de branches, bijvoorbeeld sloop, overslag, monteur, asfalt enzovoort.


Docenten
De opleidingscentra leveren dat deel waar zij goed in zijn, het overbrengen van de lesstof. De SVMP vaktoppers vullen dit op de desbetreffende machine waar nodig aan.


Doel van de stichting
De stichting wil ervoor zorgen dat machinisten en machinegebonden personeel hun vakmanschap op peil kunnen houden en verdiepen. Machinegebonden personeel kan via de opleidingen steeds beschikken over gedreven specialisten die het vakmanschap hoog in hun vaandel dragen.
Voor werkgevers betekent een goed opgeleide vakman op de eerste plaats financieel gewin, omdat vakmensen inzicht hebben in het werk dat zij uitvoeren en zodoende de stilstand tot een minimum kunnen beperken.


Meewerken
HZC-leden die ideeën hebben, inhoudelijk willen meewerken aan het invullen van de opleidingen of als begeleider willen optreden, zijn hierbij van harte uitgenodigd en kunnen zich altijd melden.


Neem contact op met HZC: 030-6006070 (vragen naar de Stichting SVMP). 

 

 

Nieuws

SVMP ontwikkelt door!