Ben je werkloos en val je onder de bouw-cao?

Als je vanuit de bouw-cao werkloos wordt, dan zijn er een aantal dingen die je moet regelen. Hieronder vind je een overzicht hiervan.

 

Aanvulling ouderdomspensioen

Je kunt voor maximaal 6 maanden een gedeeltelijke aanvulling krijgen van de ouderdomspensioenpremie. Het "Aanvraagformulier aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid over maximaal 6 maanden" kun je in het rechtermenu onder 'Documenten' downloaden.

De aanvraag hiervoor kan via HZC lopen. Dit moet uiterlijk binnen 2 jaar na de laatste WW dag en uiterlijk binnen 2 jaar na verstrijken van de 6 maanden periode). Wat hebben we nodig voor de aanvraag?

  • Het aanvraagformulier
  • De toekenningsbrief WW/ZW
  • De betaalspecificatie van WW/ZW betaling waaruit blijkt dat u een uitkering heeft ontvangen over de genoemde laatste dag (dit is de eerdere werkhervattingsdatum of de datum 6 maanden na ingang van de uitkering)
  • Eventueel de beëindigingsbrief van de WW/ZW uitkering
  • Het ontslagbewijs 
  • Het registratienummer (van het Tijdspaarfonds)
  • Pensioennummer  (Kenmerk op brieven van APG/BPF Bouw)
  • Jouw bankrekeningnummer (IBAN)

 

Vrijwillige voortzetting pensioen

Wil je zelf je pensioen blijven opbouwen? Dan kan, maar je betaalt dan zelf de volledige werkgevers- en werknemerspremie. Via de website van bpfBouw kun je meer lezen over de aanvraag hiervan. 

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op de website van bpfBOUW. Je kunt natuurlijk ook met HZC contact opnemen. Hiervoor kun je bij de Servicedesk terecht. Je kunt de Servicedesk bereiken via 030-6006070 of servicedesk@hzc.nl.