Bent u werkloos en valt u onder de bouw-cao

Als u onder de bouw-cao valt en werkloos wordt, dan is er een aantal zaken die u dient te regelen. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Nieuws

Einde tijdelijke vergoedingsregeling pensioenpremie bij WW wegens bedrijfseconomische redenen

Verzoeken Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid

 

Aanvulling ouderdomspensioen

U kunt voor maximaal 6 maanden een aanvulling krijgen van de ouderdomspensioenpremie.

Hierdoor kunt u mogelijk eerder uittreden. De premie wordt betaald door het Aanvullingsfonds.

Het "Aanvraagformulier aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid over maximaal 6 maanden" kunt u in het rechtermenu onder 'Documenten' downloaden.

U dient hiervoor aan ons toe te sturen (uiterlijk binnen 2 jaar na de laatste WW dag en uiterlijk binnen 2 jaar na verstrijken van de 6 maanden periode):

- (eventueel) aanvraagformulier

- bewijs toekenning WW/ZW

- specificatie van WW/ZW betaling waaruit blijkt dat u een uitkering heeft ontvangen over de genoemde laatste dag (dit is de eerdere werkhervattingsdatum of de datum 6 maanden na ingang van de uitkering)

- eventueel de beëindigingsbrief van de WW/ZW uitkering

- ontslagbewijs 

- registratienummer (van TSF)

- Pensioennummer  (Kenmerk op correspondentie van APG/BPF Bouw)

- bankrekeningnummer (IBAN)

 

Vrijwillige voortzetting pensioen

Indien u ook pensioen wilt opbouwen om voor uw 65e jaar uit te treden, kunt u vrijwillig deel blijven nemen aan de Aanvullingsregelingen. U betaalt dan zelf de volledige werkgevers- en werknemerspremie.

Via de website van bpfBouw kunt u het "Aanvraagformulier vrijwillige voortzetting" downloaden.

U dient de formulieren zo snel mogelijk naar HZC toe te sturen. HZC stuurt deze door naar Cordares.

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.bouwpensioen.nl Daar kunt u de folder 'Werkloos, wat betekent dat voor uw pensioen?' downloaden.
 

Neemt u bij vragen contact op met de Servicedesk 030-6006070.