Extra ATV voor oudere werknemers en 4 daagse werkweek 55+ bouw cao


De Cao Bouwnijverheid biedt werknemers van 55 jaar en ouder de mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek met behoud van volledige pensioenrechten.

  • U heeft de mogelijkheid om vier dagen per week te gaan werken. U gaat dan 32 uur per week werken, vier dagen van 8 uur. Door het vooraf inroosteren van verlofdagen, (extra) roostervrije dagen , wordt toch een 5 daagse werkweek gecreeërd en behoudt u de 5 daagse werkweek op papier.
  • Dit recht gaat in op het moment dat u 55 jaar wordt. U moet dan wel over voldoende dagen beschikken om in te zetten voor de vierdaagse werkweek.
  • Het is een vrijwillige keuze om vier dagen per week te gaan werken. U moet wel toestemming vragen aan de werkgever. De werkgever moet het verzoek honoreren, tenzij het bedrijfsbelang zich er aantoonbaar tegen verzet.

Werknemers geboren voor 1965 hebben recht op extra Roostervrije dagen. Hoeveel dagen u extra krijgt, hangt af van uw leeftijd. De aanspraak op extra dagen begint voor de meeste werknemers op 57 jarige leeftijd. Hieronder treft u een overzicht van het aantal extra dagen per geboortejaar.

Tabel 3.3 Extra roostervrij voor oudere werknemers per kalenderjaar geboortejaar

aantal extra dagen

met ingang van (leeftijdsgrens)

bouwplaats

uta

1955 of eerder

13

11

60 jaar

1956 - 1960

10

9

55 jaar

1961

10

9

57 jaar

1962

9

8

57 jaar

1963

8

7

57 jaar

1964

7

6

57 jaar

1965

6

5

57 jaar

 

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk