Seniorendagen en 4 daagse werkweek 55+ bouw cao


De Cao Bouwnijverheid biedt werknemers van 55 jaar en ouder de mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek met behoud van volledige pensioenrechten.

  • U heeft de mogelijkheid om vier dagen per week te gaan werken. U gaat dan 32 uur per week werken, vier dagen van 8 uur. Door het vooraf inroosteren van verlofdagen, seniorendagen en roostervrije dagen, wordt toch een 5 daagse werkweek gecreeërd en behoudt u de 5 daagse werkweek op papier.
  • Dit recht gaat in op het moment dat u 55 jaar wordt. U moet dan wel over voldoende dagen beschikken om in te zetten voor de vierdaagse werkweek.
  • Het is een vrijwillige keuze om vier dagen per week te gaan werken. U moet wel toestemming vragen aan de werkgever. De werkgever moet het verzoek honoreren, tenzij het bedrijfsbelang zich er aantoonbaar tegen verzet.

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk