Vorstverlet

09/02/2021

Voor velen is het nu niet mogelijk om te werken. Maar hoe zit het met vorstverlet? 

 

Doorbetaling loon
Als door ongunstige weersomstandigheden niet kan worden gewerkt, moet de werkgever het loon doorbetalen. Namelijk het vast overeengekomen loon plus de (eventuele) prestatietoeslag. Dit geldt ook als er verschil van mening is over de noodzaak om te stoppen met werken. 

 

Vervangend werk
De werkgever kan de werknemer wel verplichten vervangend binnenwerk te doen. Daarbij moet het gaan om functie-gerelateerde werkzaamheden. Er kan geen ontslag worden aangezegd in verband met of voortkomend uit vorst. De werknemer mag dus niet worden ontslagen omdat er door winterweer onvoldoende werk is of in een bepaalde periode helemaal niet kan worden gewerkt.

 

Onder welke voorwaarden kan je terugvallen op de vorst-WW?
Het risico van vorst komt de eerste 2 dagen voor rekening van de werkgever. Als er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door;
Vanaf de 3e vorstdag kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen voor de dagen dat er door vorst niet gewerkt wordt. De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon;

Gedurende deze bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer;  
De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan.

 

In bijgevoegde vorst-cao voor de bouw & infra  wordt de (Aanvullende) Regeling onwerkbaar weer besproken.

 

Aanvraag WW bij onwerkbaar weer
De WW bij onwerkbaar weer moet aangevraagd worden door uw werkgever. Werkgever vult een formulier in. U krijgt dit ingevulde formulier van uw werkgever. Deze hoeft u alleen te controleren op (on)juistheid en te ondertekenen. 

Vragen


Heeft u nog vragen over het werken bij slechte weersomstandigheden, dan kunt u contact opnemen met de HZC Servicedesk via 030-6006070.

 

Meer informatie van het UWV voor werknemers over onwerkbaar weer