SVMP ontwikkelt door!

28/12/2011

Ondanks de stroeve en soms moeilijke markt is de Stichting Vakmanschap Machinegebonden Personeel (SVMP) er wederom in geslaagd een goede en leerzame cursus te ontwikkelen en in de markt te zetten.


Duurzaam en economisch werken
Deze nieuwe SVMP-cursus heeft de naam ‘duurzaam en economisch werken’ meegekregen, waarbij brandstofbesparing en CO2-reductie centraal staan.
Bovendien is de cursus reeds erkend door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf, artikel 61A, op basis waarop de werkgever een vergoeding ontvangt.
De cursus is geheel in eigen beheer in samenwerking met ervaren SVMP-begeleiders tot stand gekomen.

 

Try-out
De nieuwe cursus is niet alleen uitgebreid op inhoud getest, maar ook op toepasbaarheid.
Op zaterdag 19 november jl. was het zover, dat de eerste try-out kon worden gehouden. De firma Van Beers te Hogeloon had hiervoor een terrein en machines beschikbaar gesteld.

De try-out werd over de gehele cursus, theorie- én praktijkdeel, gehouden. ’s Morgens werd de theorie behandeld, die ’s middags in de praktijk zichtbaar en meetbaar kon worden gemaakt.

 

Succes
SVMP kijkt terug op een geslaagde dag. Zonder de medewerking van Van Beers, die niet alleen een terrein en machines, maar ook werknemers had ingezet, zou deze dag niet op deze manier hebben kunnen plaatsvinden. Onder de bezielende leiding van de SVMP-begeleiders is deze dag tot een succes geworden.

 

Basisgedachte
Dat de basisgedachte van SVMP om theorie- en praktijkkennis via ervaren vakmensen (machinisten en/of monteurs) aan minder ervaren collega’s over te brengen nog niet zo’n gekke gedachte is, werd zaterdag de 19e november jl. weer eens duidelijk. Want het werkte!!

 

Het Bestuur van SVMP dankt met enige trots alle mensen die zich voor deze try-out hebben ingezet voor het doen slagen van deze dag.

 

Bekijk ook het fotoalbum en de filmpjes van de Try-out! (via het menu Foto's en Filmpjes)