Werken in het buitenland

Informatie voor mensen die in het buitenland (gaan) werken.

 

Nederland Wereldwijd

Informatie van de Rijksoverheid, met de volgende onderwerpen:

 • Uw persoonlijke checklist
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid
 • Sociale zekerheid
 • Belastingen
 • Voertuigen

 

Ik ga buiten Nederland wonen of werken (SVB)
Informatie van de SVB over Sociale verzekeringen als u in het buitenland gaat werken. Gaat u in België of Duitsland wonen of werken? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw ziektekostenverzekering, kinderbijslag, pensioen of uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bureau voor Belgische zaken en Bureau voor Duitse Zaken.

 

Grensinfopunt (Rijksoverheid)

Informatie van de Rijksoverheid. Gaat u naar België of Duitsland of komt u naar Nederland om te wonen, werken of studeren? Op deze website kunt u bepalen welke zaken u moet regelen, wat de belangrijkste gevolgen zijn voor uw belastingen en sociale zekerheid en bij welke instanties u terecht kunt met uw vragen. Op basis van uw antwoorden op een aantal vragen krijgt u de informatie die voor u belangrijk is en een situatiecode. Met deze code kunt u bij een volgend bezoek aan deze website meteen de voor u belangrijke informatie oproepen. U hoeft de vragen dus maar één keer te beantwoorden.

 

Werken in België (Belgische overheid) 

Website van de Belgische overheid met informatie over werken in België. Op deze website vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsreglementering
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Detachering
 • Verlof en vakantie
 • Welzijn op het werk
 • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België
 • Werkloosheid en brugpensioen 

 

Werken in Duitsland (Grenzinfo)

Website van Euregio met informatie voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken en voor mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. Op deze website vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

 • Sociale verzekeringsrecht.
 • Werkvergunning
 • Verblijfsvergunning
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidscontract
 • Belasting
 • Spreekuren
 • Mobiliteitsnetwerk Rhein Waddenzee
 • Publicaties