Verdeling ouderdoms-pensioen bij scheiding

25/04/2015

Na een echtscheiding verandert er veel, zo ook aan uw pensioen. Maar hoe zit het precies?

 

Voor echtscheidingen na 30 april 1995 geldt er een automatisch recht op verdeling van het pensioen. Dit geldt voor het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.

 

U kunt afwijkende afspraken maken in het echtscheidingsconvenant. Of dit ook voor u geldt, kunt u hierin terugvinden. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn dat uw ex-partner recht heeft op 40% van het pensioen i.p.v. 50%. U kunt ook afspreken dat u afziet van verdeling van het ouderdomspensioen.

 

Voordat het pensioenfonds het verdeelde pensioen kan uitbetalen, moeten ze op de hoogte zijn van de scheiding en hoe het pensioen is verdeeld. Hiervoor kunt u een formulier gebruiken, “mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen”. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen. Doet u dit na 2 jaar, dan kan het pensioen vaak niet door het pensioenfonds worden verdeeld. U moet dan zelf het pensioen betalen aan uw ex-partner (of andersom). Het benodigde formulier kunt u rechts vinden bij “documenten”.

 

Voor scheidingen voor 30 april 1995 geldt dat er niet automatisch is geregeld. Hiervoor moet u nakijken of er iets is geregeld in het echtscheidingsconvenant. U of uw ex-partner moet dan zelfstandig aanspraak maken op het (eventuele) pensioen.

 

Meestal staat er op de website van verschillende pensioenfondsen wat extra informatie over hoe het pensioenfonds omgaat met de verdeling van de “pensioenpot”. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de Servicedesk voor meer informatie.

 

Via www.mijnpensioenoverzicht.nl is nu ook te zien welke invloed pensioenverevening bij echtscheiding heeft op het op te bouwen pensioen.

 

De Rijksoverheid heeft een brochure uitgegeven die u kunt downloaden: Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Hier kunt u ook het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding downloaden.