Cao Mortel- en Morteltransportondernemingen algemeen verbindend verklaard

24/04/2012

De cao Mortel- en Morteltransportondernemingen (6 april 2012 - 31 december 2012) is algemeen verbindend verklaard.

 

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2012, nr. 3182, onder UAW nr. 11300.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.