Arbocatalogi

Klik op de titels om de arbocatalogi in te zien.

De Arbocatalogus
De website DeArbocatalogus.nl bevat praktische tips en instrumenten voor het ontwikkelen van een arbocatalogus. Deze website is bedoeld voor brancheorganisaties en bedrijven die hun eigen arbocatalogus willen ontwikkelen. De site is een initiatief van werkgeversverenigingen AWVN en MKB-Nederland.


Arbocatalogi waar HZC bij betrokken is:
 

Arbocatalogus Afvalbranche
De arbocatalogus voor de afvalbranche biedt oplossingen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in deze branche. Sociale partners (waaronder HZC), brancheorganisaties, bedrijven en werknemers werken samen aan de Arbocatalogus voor de afvalbranche.

 

Arbocatalogus Funderingen
De Arbocatalogus Funderingen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot deze branche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde de doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Bij deze arbocatalogus zijn de volgende partijen betrokken: NVAF, FNV Bouw, CNV Vakmensen en HZC.

Eind 2014 zal er een update deze arbocatalogus tot stand zal komen. De nieuwe versie van de arbocatalogus zal voor een groot deel overeenkomen met het 'Vakboekje veilig funderen' en er zal in de arbocatalogus veelvuldig naar het vakboekje worden verwezen ter nadere informatie.

 

Arbocatalorus Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Arbocatalogus voor de sector Mechanisch Loonwerk. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en HZC door Stigas.

 

Arbocatalogus Railinfra

Met de fusie van de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) en de Stichting RailAlert heeft de Arbocatalogus voor de Railinfra een nieuw jasje gekregen. De activiteiten van de vroegere SAS zijn ondergebracht in de Werkkamer Arbo van de Stichting railAlert.

 

RI&E Recycling Breken en Sorteren

Specifiek voor Recycling Breken en Sorteren is door de BRBS een RI&E opgesteld. Bij deze overeenkomst is HZC eveneens betrokken.

 

Arbocatalogus 'Service en Repareren van Mobiele Werktuigen'
Deze arbocatalogus is bedoeld voor werknemers en werkgevers binnen de sector 'service en repareren van mobiele werktuigen'. In de arbocatalogus hebben vertegenwoordigers van de BMWT en HZC maatregelen beschreven die in de arbowetgeving zijn vastgelegd.

 

Arbocatalogus Sloop

De Arbocatalogus Slopen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van deze branche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. In de commissie voor deze arbocatalotus zitten vertegenwoordigers van FNV Bouw & Infra, CNV Hout en Bouw, HZC en VERAS.


Overige arbocatalogi:

 

Arbocatalogus Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbocatalogus voor de sector Akkerbouw en Vollegrondsteelt. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met LTO Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen door Stigas.

 

Arbocatalogus Bestratingen
De Arbocatalogus Bestratingen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot deze branche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde de doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Bij deze arbocatalogus zijn de volgende partijen betrokken: Bouwend Nederland, MKB Infra, OBN, FNV Bouw en Infra en CNV Vakmensen.

 

Arbocatalogus Binnenvaart

De Arbocatalogus Binnenvaart is bedoeld voor alle werkgevers en werknemers in de binnenvaart. Deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld door een projectgroep van werkgevers en werknemers bestaande uit Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Vereniging Rijn & IJssel, Nautilus NL en CNV Bedrijvenbond.

 

Arbocatalogus Bos en natuur

Arbocatalogus voor de sector Bos en Natuur. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht en in samenwerking met de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), de Nederlandse Vereniging van Bos Eigenaren (NVBE), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen door Stigas.
 

Arbocatalogus voor de Bouw en Infra
De Arbocatalogus Bouw en Infra is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO Bouwnijverheid. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de bouw en infra invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Bij deze arbocatalogus zijn de volgende partijen betrokken: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Keuze uit verschillende beroepsgroepen of risico's.

 

Arbocatalogus Hoveniers en groenvoorziening
Arbocatalogus voor de sector Hoveniers en Groenvoorziening. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met de Branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen door Stigas.

 

Arbocatalogus Melkvee en graasdieren

De online versie van de arbocatalogus voor de sector Melkvee en Graasdieren. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met LTO Nederland, NAJK, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen door Stigas.

 

Arbocatalogus Verticaal Transport 

In juni 2016 is de Arbocatalogus van de VVT bekrachtigd. De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben via Sectorinstituut Transport en Logistiek de Arbocatalogus onderschreven. De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus marginaal getoetst en geaccepteerd. De Arbocatalogus verticaal transport is gepubliceerd via het webportaal van Sectorinstituut Transport en Logistiek en op de website van de VVT.

 

Arbocatalogus voor de Waterbouw

Deze website is een onderdeel van de portal website Waterbouw.nl.
Op deze website vindt je alle informatie over het arbeidsomstandigheden- en veiligheidsbeleid in de Waterbouw.