Reisurenregeling bouw&Infra cao

In de cao Bouw en Infra zijn er afspraken gemaakt over reisuren. Maar wanneer heb je recht op reisuren? En wat krijg je betaald voor een reisuur? Bij HZC vind je alle belangrijke informatie.

 

Aantal reisuren

Het aantal reisuren waar je recht op hebt, is gebaseerd op de enkele reisafstand van de woning tot het werk. Het eerste uur per dag voor de meerijder en de alleen rijdende chauffeur is in de staffel al in mindering gebracht. De chauffeur met minimaal één meerijder krijgt dat eerste uur wel uitbetaald en is ook opgenomen in de staffel.

Is jouw werkgever verder weg dan 105 kilomter enkele reis? Ook dan blijft de regeling van het eerste uur eigen tijd van kracht. De reisurentabel kun je vinden onder documenten.

 

Betaling reisuren

De reisuren worden, ongeacht de functie en de loonschaal, vergoed tegen het garantieloon behorende bij functiegroep "A". Worden de reisuren ingezet om te sparen voor de 80 spaaruren? Dan worden de reisuren omgerekend naar spaaruren.

 

Heb je vragen over reisuren of spaaruren? Neem contact op met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 of per mail aan servicedesk@hzc.nl.