OSF brief en machtiging

Eén voor allen, allen voor één!

 

Beste leden,

 

De directe aanleiding voor de oprichting in 1953 van Het Ondersteuningsfonds (OSF) van HZC was de Watersnoodramp. De nood was in die tijd ook onder onze leden zo hoog dat HZC besloot te komen tot een structureel kader om de achterban in schrijnende gevallen bij te staan. Het fonds heeft dankzij de vele en gulle giften, veel steun kunnen verlenen, waarbij het OSF ook oog heeft voor uitkeringsgerechtigden. Zo organiseren de afdelingen namens het OSF jaarlijks voor deze groep diverse afdelingsactiviteiten, waardoor zij een sociale binding houden met onder andere (ex-)collega’s. Ieder jaar wordt aan de afdelingen de mogelijkheid geboden om twee OSF-activiteiten te organiseren. Dus vraag jouw afdeling hiernaar.

 

Zorgvuldig beheer

Het OSF is een fonds van en voor leden. De middelen worden enkel en alleen bijeengebracht door vrijwillige bijdragen van leden en worden zorgvuldig beheerd door het bestuur. Alle donaties die wij ontvangen komen ten goede aan onze leden. Zo werkt ook het bestuur onbezoldigd voor het OSF! Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

 

Sterk OSF

De economie is volop in beweging en brengt daardoor ook onzekerheden met zich mee. De werkgelegenheid in onze sectoren is bijvoorbeeld toegenomen, maar er zijn ook regelmatig onvoorziene factoren die negatieve effecten kunnen hebben. Hierbij kun je denken aan de stikstof- en PFAS-regels en het coronavirus. En ook daarbuiten worden wij nog steeds geconfronteerd met uitzichtloze situaties waar tijdelijke hulp ter overbrugging dringend is gewenst. Daarom blijft het juist in deze tijd zo belangrijk dat leden kunnen terugvallen op een sterk OSF. Niet alleen financieel, maar ook met raad en daad!

 

Jouw bijdrage

Jouw bijdrage is daarom zo belangrijk. Hoe klein de bijdrage ook is, eenieder die de steun zoekt bij het OSF zal je dankbaar zijn. Hoe fijn zou jij het zelf vinden als jou een vangnet wordt geboden wanneer de behoefte daar is. Je kunt jouw solidariteit tonen door een bijdrage te doneren. Dat kan op twee manieren: via de QR-code in De Machinist of door onderstaande strook in te vullen. Geef hierop aan of je een eenmalige machtiging of een doorlopende machtiging wilt verlenen. Leden die het OSF al gemachtigd hebben hoeven de strook niet in te vullen. In oktober zullen we deze toegezegde bedragen automatisch incasseren (via de QR-code wordt direct geïncasseerd). Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage. Je laat hiermee blijken dat jij jouw vakgenoten een warm hart toedraagt!

 

Stuur de ingevulde machtiging in een gesloten enveloppe sturen aan: Vakvereniging HZC

Antwoordnummer 2431

3430 VB Nieuwegein.

 

Een postzegel is niet nodig. De intrekking machtiging kunt u kun je bij jouw administratie bewaren.

 

 

Het bekijken/printen van documenten werkt als volgt: klik op de naam van het document rechts op de pagina (onder Documenten) en vervolgens op Document openen.