Nabestaandenpensioen

29/05/2019

In veel (werknemers)pensioenregelingen is een nabestaandenregeling opgenomen. Bij overlijden krijg de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd.

Nabestaandenpensioen is er niet alleen voor de achterblijvende partner, maar ook voor eventuele kinderen als deze nog minderjarig zijn. Het deel voor de kinderen heet dan wezenpensioen, dat voor de partner wordt ook partnerpensioen genoemd. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden. Ook als de partners allebei nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 

Partnerpensioen

Hoeveel partnerpensioen u krijgt, hangt van een aantal zaken af:

  • Of uw partner in loondienst is (geweest): dit wordt via de pensioenuitvoerder van (ex-)werkgevers uitgekeerd. Als de partner zelfstandige is, bouwt hij of zij geen partnerpensioen op, tenzij dit geregeld is binnen een beroepspensioenfonds.
  • Uw burgerlijke staat: als u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar bent, heeft u automatisch recht op partnerpensioen. Als u samenwoont kunt u elkaar als partner aanmelden bij uw pensioenfonds of -verzekeraar. U moet dat zelf doen en er zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat er een samenlevingscontract moet zijn.
  • Of er een partnerpensioen is geregeld in de pensioenregeling. Meestal is dit het geval. U kunt dit zien in Mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Of het partnerpensioen op risicobasis is of opbouwbasis. Dit kan verschillen per pensioenfonds of – verzekeraar. In onderstaand schema ziet u de verschillen in de situaties dat uw partner voor of na de pensioendatum overlijdt.

Verschillen: risicobasis of opbouwbasis

 

Type Uw partner overlijdt voor pensionering Uw partner overlijdt na pensionering
Risicobasis

U krijgt partnerpensioen van het pensioenfonds of -verzekeraar waar uw partner op het moment van overlijden werkte.

U krijgt niet standaard partnerpensioen.
U kunt er wel voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen.
Opbouwbasis U krijgt partnerpensioen van het pensioenfonds of -verzekeraar, ongeacht of uw partner er wel of niet meer werkte op het moment van overlijden. U krijgt wel partnerpensioen van het pensioenfonds of -verzekeraar van uw overleden partner.

 

  • Of de partner overlijdt vóór of ná de pensioendatum. Hier kan een verschil tussen zitten. U kunt dit zien in Mijnpensioenoverzicht.nl. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of u ervoor kiest om na uw pensionering partnerpensioen te verruilen voor ouderdomspensioen, of andersom. Meer hierover op de pagina Pensioen uitruilen.
  • Of de partner in het verleden gescheiden is. Een deel van het partnerpensioen gaat dan naar zijn of haar ex-partner. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Lees er meer over op de pagina Scheiden en pensioen.

Meer lezen over partnerpensioen? Kijk op de site pensioenkijker.nl.

 

Hoeveel partnerpensioen kunt u verwachten?

  • Kijk met de DigiD van uw partner op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd. In uw eigen pensioenoverzicht ziet u hoeveel uw partner ontvangt als u overlijdt.
  • Er zijn naast partnerpensioen meer bronnen van inkomen mogelijk na het overlijden van een partner. En mogelijk veranderen ook uw uitgaven. Kijk voor meer informatie op de pagina Inkomen na overlijden partner.

 

Bron: Nibud