Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de HZC nieuwsbrief en website en de daarin opgenomen gegevens, kan Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HZC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de nieuwsbrief en website.