Afspraken over loonsverhoging per 1 juli 2020 cao's metaal en techniek

01/07/2020

De CAO partijen hebben overleg gehad over de salarisverhoging per 1 juli 2020 in de CAO's metaal en techniek. In de CAO's metaal en techniek is per 1 juli 2020 een salarisverhoging van 3,5 procent afgesproken. Deze verhoging gaat in principe gewoon door, ongeacht de huidige situatie door corona / COVID-19.

 

In de CAO staat echter een mogelijkheid dat een individuele werkgever kan verzoeken om afwijking van de gemaakte CAO afspraken. Er is nu vanwege de coronocrisis afgesproken dat een werkgever nu een aanvraag kan doen om af te wijken van de afgesproken CAO salarisverhoging per 1 juli 2020.

 

De aanvraag moet door de werkgever bij de Vakraad ingediend worden en bovendien moeten de werknemers wel akkoord gaan. De vakraad beoordeeld de aanvraag en zal dan wel of geen akkoord geven. Pas na het akkoord van de vakraad kan het uitstel toegepast worden.

 

Bij instemming zal de salarisverhoging niet per 1 juli 2020 ingaan, maar per 1 december 2020. Daarnaast krijgt de werknemer dan 29 uren extra vakantie ter compensatie van de latere ingangsdatum van de salarisverhoging.

 

De aanvraag moet door de werkgever onderbouwd worden met o.a. financiele gegevens, de oorzaak moet in de coronocrisis liggen, er mogen geen bonussen en/of dividenden uitgekeerd worden. Tevens moet duidelijk zijn dat tenminste 50% van de werknemers van het bedrijf instemmen met het verzoek, tezamen met de lokale vakbondsvertegenwoordigers.

 

Bron: Salaris Informatie