APK- en tachograafplicht voor snelle tractoren

19/05/2021

Landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u hebben te maken met APK- en tachograafplicht. Snelle tractoren van cumelabedrijven zijn APK-plichtig en dat begint vanaf 1 mei 2021. De tachograafplicht voor snelle landbouwtrekkers is er niet altijd, maar wel eerder dan je denkt.

De APK-plicht voor snelle landbouwtrekkers komt door de invoering van de Europese richtlijn 2014/45/EU (APK richtlijn). Daarin is onder meer bepaald dat landbouwtrekkers op wielen, die voornamelijk op de openbare weg worden gebruikt en een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h hebben, periodiek technisch gecontroleerd moeten worden. Deze periodieke technische controle wordt in Nederland ook wel Algemene Periodieke Keuring oftewel APK genoemd. De APK voor landbouwtrekkers heeft formeel APK 3 en start op 1 mei 2021.

 

APK-plicht

De APK-plicht geldt alleen voor bestaande en nieuwe landbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Landbouwtrekkers op rupsen (categorie C), motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en getrokken materieel zijn niet APK-plichtig.

De maximumconstructiesnelheid in het kentekenbewijs is bepalend of een tractor al dan niet APK-plichtig is. Staat in het kentekenbewijs een maximumconstructiesnelheid van 40,00 km/u of minder dan is er geen APK-plicht. Staat er 40,01 km/u of meer dan moet de tractor APK-gekeurd worden.

 

Begrenzen

Het is belangrijk dat de maximumconstructiesnelheid in het kentekenbewijs overeenkomt met de werkelijke maximumconstructiesnelheid. Van snelle tractoren die als 40 km/u-tractor worden geregistreerd, moet de maximumconstructiesnelheid ook daadwerkelijk zijn begrensd.

Landbouwtrekkers moeten voortdurend voldoen aan de in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/u. De toevoeging vermeerderd met 5 km/u wil zeggen dat bij controle op de maximumconstructiesnelheid deze nooit hoger dan 45 km/u mag zijn. Zolang de gemeten maximumconstructiesnelheid maximaal 45 km/u bedraagt, is het nog steeds een 40 km/u-tractor en dus niet APK-plichtig.

 

Uitzondering APK-plicht

Er zijn wel enkele uitzonderingen op de APK-plicht voor snelle tractoren. Snelle tractoren die ouder zijn dan 50 jaar oftewel een datum eerste toelating hebben van meer dan 50 jaar geleden. Volgens de APK-richtlijn kunnen lidstaten voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers, uitzonderen van de APK-plicht.

Nederland heeft gebruik gemaakt van deze uitzondering. Het criterium ‘hoofdzakelijk’ is lastig in te vullen. In de praktijk wordt er gekeken naar de werkzaamheden waarvoor de snelle tractor wordt ingezet. Waarbij wordt uitgegaan van de aard van het bedrijf dat de werkzaamheden verricht. Snelle tractoren die worden ingezet in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, vallen onder de uitzondering van de APK-plicht.

Hiermee worden vooral landbouwbedrijven bedoeld die de snelle tractoren hoofdzakelijk op de landerijen van het eigen bedrijf gebruiken. Snelle tractoren van cumelabedrijven, die voornamelijk rijden op terreinen van derden, vallen niet onder de vrijstelling van de APK.

Let op: de uitzondering van de APK-plicht geldt alleen in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld geldt de APK-plicht wel voor alle Nederlandse snelle tractoren. En om nog een misverstand te voorkomen; de maximumsnelheid voor APK-plichtige tractoren is nog steeds 40 km/u; ook al kunnen ze harder rijden, ze mogen het niet.

 

Geen registercontrole

Doordat niet alle snelle tractoren APK-plichtig zijn, voert de RDW geen registercontroles op een geldige APK uit. Handhaving op de APK gebeurt door de politie bij staandehouding. Het is dan ter beoordeling van de politie of een tractor terecht gebruikt maakt van de vrijstellingsmogelijkheid voor de APK. Dat dit best een lastige opgave wordt voor de politie is zonder meer duidelijk.

 

Keuren

De RDW stuurt geen oproepbrief voor de APK zoals dat bij personenauto’s en vrachtauto’s wel gedaan wordt. De eigenaar van de snelle tractor is zelf verantwoordelijk voor het tijdig keuren van de tractor.

De keuringsfrequentie van APK-plichtige landbouwtrekkers is 4-2-2-2-. Na ingebruikname van een nieuwe tractor moet deze na vier jaar worden gekeurd en vervolgens om de twee jaar. Wanneer de tractor niet op tijd is gekeurd, mag er niet mee op de openbare weg worden gereden.

De uitvoering van de APK 3 wordt gedaan door de mechanisatiebranche. Deze bedrijven moeten daarvoor een APK 3-erkenning hebben. Deze erkenning kan vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd bij de RDW. De bedrijven moeten daarvoor een APK 3-keurmeester hebben. De keurmeester heeft een bevoegdheid APK 3, die je krijgt na examen bij IBKI. De keurmeester moet de om de twee jaar examen doen, om de bevoegdheid APK 3 te behouden. Ook RDW-keuringsstations kunnen de APK 3 voor tractoren uitvoeren.

 

APK-plicht vanaf 1 mei 2021

De APK-plicht voor snelle tractoren wordt op 1 mei 2021 gefaseerd ingevoerd. Afhankelijk van het bouwjaar van de tractor is er een datum waarvoor de APK 3 moet zijn uitgevoerd. In onderstaande tabel staat wanneer je snelle tractor uiterlijk APK-gekeurd moet zijn. Vetgedrukt de bouwjaren die nog in 2021 moeten zijn gekeurd. Als de snelle tractor dit jaar na de APK-vervaldatum wordt geregistreerd, moet de APK binnen 2 maanden na de datum tenaamstelling zijn uitgevoerd.

 

Tachograafplicht

Snelle landbouwtrekkers die worden ingezet voor het vervoer van goederen kunnen tachograafplichtig zijn. De tachograafplicht is gebaseerd op de Europese Verordening 561/2006. Deze verordening is van toepassing op wegvervoer van goederen door van de voertuigen, inclusief aanhangwagens of opleggers, waarvan de toegestane maximummassa meer dan 3,5 ton bedraagt. De tachograafplicht geldt zowel voor beroepsvervoer voor derden als voor eigen vervoer.

Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km per uur bedraagt. Deze uitzondering geldt in alle lidstaten.

Er is tachograafplicht voor alle bestaande en nieuwe landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u die voor niet-agrarisch goederenvervoer (zowel beroepsvervoer als eigen vervoer) worden ingezet. Bepalend hiervoor is de hoogte van de maximumconstructiesnelheid vermeld in het kentekenbewijs.

Uitzondering van tachograafplicht is er voor alle bestaande en nieuwe landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u, die agrarisch vervoer doen, wanneer dit vervoer binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf gebeurt. Deze uitzondering geldt zowel voor agrariërs als voor cumelabedrijven.

Een tractor met tachograaf mag bij agrarisch vervoer van bijvoorbeeld oogstproducten de hele dag zonder ingeschakelde tachograaf (out of scope) rijden. Je hoeft dat niet achteraf handmatig in de tachograaf in te voeren. Maar je moet wel, vanwege de Arbeidstijdenwetgeving, de arbeids- en rusttijden vormvrij bijhouden. Dit betekent bijhouden van aanvang werk en einde werk, met alle tussen gelegen pauzes.

Lees meer op de website van Cumela >

 

Bron: Cumela